נתניה זכתה בפרס החינוך הארצי לשנת הלימודים תשפ"ג חברי וועדת הפרס

הישג למערכת החינוך של נתניה: ביום שלישי השבוע הוכרזה נתניה כזוכת פרס החינוך הארצי לשנת הלימודים תשפ"ג

מדובר בפרס החינוך היוקרתי ביותר שמעניק משרד החינוך לרשויות השונות על השקעה, חדשנות, טיפוח ערכים והישגים, קידום יוזמות ותוכניות לרווחת תלמידי הרשות.

בין הקריטריונים שנבחנו במערכת החינוך בנתניה נמנים: פיתוח יוזמות ותוכניות לקידום זהות ישראלית ולקידום מעורבות חברתית ואזרחית.
בנתניה חיים יחדיו חילוניים, דתיים וחרדים, עולים חדשים וותיקים, אוכלוסיה הטרוגנית מבחינה כלכלית ופוליטית, כאשר מערכת החינוך בעיר מובילה חיים פדגוגיים משותפים בין המגזרים השונים ובהתייחסות לכלל הגילאים מגיל הגן ועד לכיתה יב'.

במסגרת זו נבנתה במנהל החינוך תוכנית עירונית ספירלית לקידום הזהות היהודית הישראלית הנלמדת בכל שכבות הגיל והמקבלת מימד של שיא בשבוע ישראלי. תלמידים מתחבטים בשאלות מהותיות של חיים משותפים בין דתיים לחילוניים, בין עולים חדשים לוותיקים, לומדים על מהות הדמוקרטיה ועל הכללים לשמירתה.

מימד נוסף שהוצג לחברי ועדת הפרס הינו טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק חוסן התלמידים ותחושת השייכות באמצעות למידה רגשית וחברתית - SEL לקידום סובלנות, הכלה, השתלבות ומניעת נשירה.
תוכנית החוסן נכנסה למערך החינוכי בעיר מגני הילדים ועד גיל 21, כאשר כלל צוותי החינוך עברו ועוברים הכשרה כמנחים לתוכנית, על מנת שיוכלו להעביר את התוכנית בכיתות ולהרחיבה לקבוצות הורים המעוניינים בכך.
"כמערכת חינוך הטרוגנית אנו רואים בערך ההשכלה ערך חשוב ומחויבים לכל תלמיד ותלמידה" ציינה אתי דהן, ראש מנהל החינוך והוסיפה "המערך המסייע הניתן על ידי הרשות ללא תשלום לטובת תלמידי העיר הינו רחב במיוחד וכולל שלל תוכניות ומענים החל מגיל הגן ועד לכיתות העל יסודי - שעות ראש עיר, שעות תגבור, תומכות למידה, מתרגלים, שעות העשרה ועוד. המערך המסייע מאפשר למורים לתת לתלמידים את ההכנה המלאה להתמודדות עם מקצועות יסוד ביסודי: קריאה, כתיבה, שפה אנגלית, מקצועות העשרה ועד להצלחה בבחינות הבגרות (זכאות ואיכות התעודה) באמצעות סטטוס בגרויות אישי ובניית תוכנית אישית לכל נערה ונער בשכבה י"ב. אנו מתקצבים גם הכנה לשאלוני בגרות למגזר החרדי; שאלוני בגרות עולים ומיצוי זכויות עולים ותיקים; תגבורים ייעודיים לישראלים יוצאי הקהילה האתיופית ולנערות וכל זאת בחינם(!) כדי לאפשר חינוך עירוני תוספתי לכל.
כמו כן העיר נתניה משקיעה רבות בתלמידים מחוננים, מוכשרים ומצטיינים ומעבר לתוכניות משרד החינוך המוצעות לתלמידים הנמצאים ב-2% עד 5% מהאוכלוסיה, ניתן מענה ל-13.4% מהאוכלוסייה".

תהליך נוסף שקודם במערכת החינוך הינו תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית התורמות למוביליות חברתית וחברה שוויונית והוגנת.
מדובר במדיניות חינוכית-ערכית הרואה את המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות כמערכת רציפה אחת שהילדים פועלים בה 24/7 לרבות שילוב פעילות תנועות וארגוני הנוער בשטח בית הספר, הכנה לצה"ל, הפעלת ליגת כדורגל, מסגרות מצויינות מגוונות בשעות אחר הצהריים המציעות רצף לימודי איכותי למעוניינים בכך, מעורבות ותעודת בגרות חברתית ועוד.
כמו כן נעשה מאמץ לטיפוח מעורבות הורים וקהילה, שותפויות וצוותי חינוך לקידום מערכת החינוך.
בתחום ההישגים – נעשות פעולות לקידום למידה מצמיחה המעניקה ללומדים ערכים, ידע ומיומנויות לשגשוג במציאות משתנה. תוכנית ברוח זו מופעלת במסגרת בתי ספר מאיצי האנגלית.

התוכניות לקידום ההישגים הלימודיים הביאה, בין היתר, לעלייה עקבית באחוזי הזכאות לבגרות שטיפסו והגיעו לממוצע של 86.3 בהשוואה לממוצע הארצי העומד על 73% בלבד.

עוד בקריטריונים שנבחנ :חיזוק המנהיגות החינוכית ופיתוח ההון האנושי לקידום ההוראה תוך גמישות ניהולית תקציבית, ביצוע יוזמות עירוניות לקידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי, קידום חינוך איכותי במערכת החינוך הקדם-יסודי במסגרתו הקימה העירייה, בין היתר, מרכז הוליסטי לגיל הרך המסובסד על ידה.
כמו כן - נבנה מנגנון עקבי וסדור של תמיכה עירונית במוסדות החינוך במצבי חירום (בריאותי, בטחוני) וכיום נחשבת נתניה לעיר חלוצה בכניסת התוכנית הלאומית למניעת אובדנות, בשותפות הדוקה של שירותי השירות הפסיכולוגי, הייעוץ, הבריאות והרווחה. מעבר לכך נתניה גם חלוצה בכניסת תוכנית "בוחרים בחיים ", תוכנית למניעת אובדנות לקידום שיח רגשי ייעודי עם תלמידים בנושא, במסגרתה כלל יועצות העיר עברו ועוברות הכשרה מרוכזת בנושא, על מנת לקבל כלים לשיח עם תלמידים.
החוזק העיקרי של מערכת החינוך בנתניה בא לידי ביטוי בתהליכי הפיתוח והחדשנות הפדגוגיים שהעיר קידמה במהלך השנים האחרונות.

העיר נתניה מהווה מודל לערים אחרות ולצוותים חינוכיים בתחומי החינוך הטכנולוגי, הקיימות והסביבה, בתחום המנהיגות ובתחום הרגשי-חברתי-ערכי.
מנהלת המחוז, חיה שיטאי ברכה על הזכייה ואמרה "הפרס ניתן לעיר על העשייה החינוכית הענפה המתרחשת בעיר לאורך כל שעות היממה. העיר מובילה תפיסה רב תרבותית, התורמת לעיצוב זהות אישית ולוקלית. מקדמת חדשנות, תוך הקמת סביבות חינוכיות המותאמות למאה ה - 21 ותכניות לקידום הזהות הישראלית. מקפידה על מתן מענה מותאם ורלוונטי לכלל התלמידים. מקדמת תפיסה של מצוינות עירונית ואישית."