חוף פולג בית המשפט דחה עתירה כנגד עבודות הפיתוח בעיר ימים חוף פולג

בית המשפט המחוזי דחה ביום ראשון, את עתירתם של הרצל קרן, דוד סלמה וחבר המועצה רני אלוש, כנגד עבודות הפיתוח המתבצעות מזרחית למגרשי המלונאות בעיר ימים 

בחודש אפריל השנה, דחה בית המשפט המחוזי את בקשתם של העותרים להוצאת צו ביניים כנגד עבודות הפיתוח בעיר ימים.
בית המשפט הבהיר כי ההיתר לביצוע העבודות ניתן כדין, כי התוכניות המאושרות בתוקף וכי יושמו מטרות הסכם הפשרה.
ביום ראשון התקיים דיון לגופה של העתירה, ושם חזר בית המשפט על החלטתו בסעד הזמני "בית המשפט הציע לעותרים לחזור בהם מן העתירה. העותרים הסכימו להצעת בית המשפט ואף הסכימו לוויתור על ההוצאות בכך שהעתירה תידחה.
אי לכך, בתום הדיון ובהתאם להמלצה, חזרו בהם העותרים מטענותיהם וניתן פסק דין בהסכמה לדחיית העתירה.