חוף פולג בית המשפט דחה את העתירה נגד הבנייה בחוף פולג חוף פולג

בית המשפט פסק כי העבודות במתחם המלונאות מבוצעות כחוק, ואין מניעה להמשיך בפעולות המבוצעות בשטח. רני אלוש, הרצל קרן ודודו סלמה ימשיכו להילחם 

בנייה מתוכננת בחוף פולג | צילום: ריקה אידלמן

ביום שני האחרון, נדחתה הבקשה שהגישו רני אלוש, הרצל קרן ודודו סלמה לצו ביניים כנגד עבודות הפיתוח בעיר ימים. בית המשפט המחוזי, דחה את בקשתם להוצאת צו ביניים כנגד עבודות הפיתוח המתבצעות מזרחית למגרשי המלונאות, אולם פסק הדין לגבי הערעור בגין תוכנית המלונאות תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון.
"לעת הזו עומדת על כנה קביעתו של בית המשפט המוסמך לפיה מוסדות התכנון לא הפרו את הסכם הפשרה, אלא יישמו אותו בהתאם למטרת הסכם הפשרה" קבע השופט אורן שוורץ בהחלטתו והוסיף "כל עיכוב בביצוע עבודות הפיתוח יגרום לנזקים כספיים משצעותיים. אין מדובר רק בפגיעה בעבודות המכרז שסכומן הוא כ-16 מיליון שקלים, אלא גם בעיכוב בתהליכי הבנייה והפיתוח של מתחם המלונאות. אלה הם נזקים שהיקפם נרחב ביותר. יש בהם לגבור על הטענה העמומה כי ביצוע עבודות הפיתוח פוגע בערכי טבע, טענה שאין לה ביסוס בנתונים  אמפיריים כלשהם או בתסקיר מקצועי בתחום הרלוונטי ואף לא נמצאה להם תשתית כלשהי בהליכים לפני הוולחו"ף שבהם נבחנה תכנית הפיתוח והבינוי.
הנה כי כן לא רק טענות סף כבדות משקל עומדות לחובתם של המבקשים, אלא שגם לגופם של דברים אין הצדקה למנוע את המשך ביצוע עבודות הפיתוח".
בית המשפט דחה כאמור את הבקשה ואף השית על העותרים הוצאות משפט בגובה של 10,000 שקלים וכן חייב אותם בסך 5000 שקלים לזכות משיבי המדינה "שהגישו תגובה ראשונית ותמציתית"

דודו סלמה מסר בתגובה "לצערנו, השופט קנה את רעשי הרקע של העיריה וסבר שהגשנו את העתירה בשיהוי. אנו לא אמורים להיות שומרי הסף של שלטון החוק ולבקר ולהשגיח בזמן אמת על מחדלים חוקיים ותכנוניים. לצערנו בית המשפט שגה שהחליט לא להוציא צו ארעי להפסקת העבודות, שכן ביום הדיון המשפטי בעתירה העירייה כבר תקבע עובדות בשטח וזה לא ישנה אם זה נעשה בצורה חוקית או לא. אנו למדים שבתי משפט מנהליים חוששים מלפסוק החלטות אמיצות בנושא חוק וצדק ולמזלנו הערעור שלנו לעליון שריר וקיים ואנו מייחלים ששם יעשה צדק".

מעיריית נתניה נמסר "יבהחלטתו הבהיר בית המשפט כי ההיתר לביצוע העבודות ניתן כדין, כי התוכניות המאושרות בתוקף וכן כי יושמו מטרות הסכם הפשרה. יצויין כי ההיתר לביצוע עבודות הפיתוח ניתן מכוח תוכניות תקפות (תוכנית המלונות ותוכנית עיר ימים).
מצער שפעילי ונציגי ציבור מוליכים את הציבור שולל בעתירות ובהליכי סרק. עיריית נתניה תמשיך לפעול לפיתוח העיר ושגשוגה למען רווחת התושבים".