סיור בבית חוסן  סיור בבית חוסן - המרכז לטיפול בהתמכרויות של מנהל הרווחה  סיור בבית חוסן 

חבר מועצת העיר נתניה, ים מאיר קרן, הממונה על נוער בסיכון וסגנית ראש העיר הממונה על הרווחה, טלי מולנר קיימו השבוע סיור בבית חוסן - המרכז לטיפול בהתמכרויות של מנהל הרווחה 

סיור בבית חוסן 

במהלך הסיור קיימו פגישה עם נציגי הרשות לשיקום האסיר וראש מנהל הרווחה והבטחון החברתי, רותי גור, במטרה להכיר את המענים הניתנים כיום לאסירים משוחררים ולבחון הרחבת שיתופי הפעולה בין מרכז חוסן לרש״א (רשות שיקום האסיר).

בפגישה סוכם על בחינת הרחבת פרויקט פר"ח לילדי אסירים ובחינת אפשרות שילובם במסגרת פרוייקט סטודנטים בונים קהילה.

כמו כן, סוכם על הרחבת המענים הניתנים בתחום התעסוקה, מיצוי זכויות וטיפול במשפחת האסיר.