אשכול פיס בית ספר אלדד  יום המעשים הטובים באשכול פיס בית ספר אלדד אשכול פיס בית ספר אלדד 

אשכול פיס בבית ספר אלדד נצבע ושופץ ביוזמתה של הפעילה החברתית יפה דינר ובארגונה של סיגל כחלון מנהלת אשכול פיס אלדד, בשיתוף אודי פרידריך מנכ"ל בית הספר ואורית לוי מנהלת החטיבה. את הצבע והכלים תרם ברזילי זאב ותלמידי ומורי שכבה ט' בבית הספר נרתמו לעבודה

אשכול פיס בית ספר אלדד 

רכילות בנתניה - יום המעשים הטובים באשכול פיס בית ספר אלדד

הפעילה החברתית יפה דינר