הצוערים מתארחים בנתניה צוערי משרד הפנים התארחו עיריית נתניה הצוערים מתארחים בנתניה

במסגרת יום עיון שערך משרד הפנים, התארחו בעיריית נתניה הקבוצות המסיימות השנה את ההכשרה 

הצוערים מתארחים בנתניה

תכנית הצוערים לשלטון המקומי היא מיזם של עמותות שותפיות רוטשילד, עמותת עתידים ומשרד הפנים, שמטרתו חיזוק השלטון המקומי בישראל באמצעות הכשרת צעירים מצטיינים, בעלי כישורים ויכולות לחולל שינוי ברשויות.
בסיום תכנית הכשרה של שנתיים או שלוש, משובצים הצעירים לתפקידי מפתח, בעלי מוטת השפעה רחבה ברשויות השונות.