לוחמי אש מתחנת נתניה  לוחמי האש מתחנת נתניה ביקרו בבתי ספר בעיר לוחמי אש מתחנת נתניה 

לוחמי האש מתחנת נתניה הפתיעו אח ילדי בתי הספר בנתניה ובקדימה וחיכו להם בכניסה לבתי הספר, איחלו להם הצלחה בשנת הלימודים שבפתח וחילקו להם מערכת שעות וציורים של מערך הכבאות

לוחמי אש מתחנת נתניה