סטודנטים מתנדבים במתנ"ס חפציבה  סטודנטים חילקו מארזי שתייה בשכונת חפציבה בנתניה סטודנטים מתנדבים במתנ"ס חפציבה

סטודנטים, מתנדביפ במתנ"ס חפציבה מזרח נתניה של חברת המתנ"סים חילקו היום מארזי שתייה תרומת חברת טמפו לתושבי השכונה

סטודנטים מתנדבים במתנ"ס חפציבה 

רכילות בנתניה - סטודנטים חילקו מארזי שתייה בשכונת חפציבה בנתניה

מארזי שתייה תרומת חברת טמפו