אורזים מתנות לחג שבועות  מארזי מתנה למנקי הרחובות בנתניה אורזים מתנות לחג שבועות

אגף השכונות בעיריית נתניה אורז ומחלק מארזי מתנות לכבוד חג השבועות למנקי הרחובות בעיר, תרומה של מוטי רצבי, פעיל חברתי בנתניה

אורזים מתנות לחג שבועות