הרב קלמן מאיר בר שליט"א, מנכ"ל העירייה, יורם כהן ועוזר ראש העירייה, שלמה שולמן בטכס מכירת החמץ המסורתי בנתניה הרב קלמן מאיר בר שליט"א, מנכ"ל העירייה, יורם כהן ועוזר ראש העירייה, שלמה שולמן

לקראת חג הפסח, ערך הרב הראשי של העיר, הרב קלמן מאיר בר שליט"א, בלישכתו את הטכס המסורתי של מכירת החמץ של נתניה. את המעמד המיוחד פתח הרב הראשי בדברי הסבר אודות נוהג מכירת החמץ של תושבי העיר ובברכה לראש העיר פיירברג-איכר, כמו כן ציין את הירתמותם של תושבי העיר למען הקהילה במבצעי "קמחא דפסחא"

הרב קלמן מאיר בר שליט"א, מנכ"ל העירייה, יורם כהן ועוזר ראש העירייה, שלמה שולמן