משפחתו של צבי ארד ופרופ' הרט  כנס לזכרו של פרופ' צבי ארד ז"ל משפחתו של צבי ארד ופרופ' הרט

ביום שני נערך באקדמית נתניה כנס לזכרו של פרופ' צבי ארד ז"ל מייסד האקדמית נתניה. בכנס התארחו נשיאי מכללות שונות בהן- פרופ' יעקב הרט נשיא האקדמית נתניה, פרופ' שלמה גרוסמן נשיא המכללה האקדמית אשקלון, פרופ' אוריאל רייכמן נשיא המרכז הבינתחומי בהרצליה ומכובדים נוספים בהם משפחתו של פרופ' ארד, נציג משפחת ארד עו"ד שלמה ארדינסט ונוספים

משפחתו של צבי ארד ופרופ' הרט