ראש מועצת קדימה, שביט מס ראש מועצת קדימה קיבל את התואר השני ראש מועצת קדימה, שביט מס

בין מקבלי תעודות לבוגרי תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב היה גם ראש מועצת קדימה צורן שביט מס. תואר זה מתווסף לתואר ראשון שיש לשביט במנהל עסקים

ראש  מועצת קדימה, שביט מס