מילגות לסטודנטים ראש העיר נתניה העניקה מלגות לסטודנטים תושבי העיר מילגות לסטודנטים | צילום:רן אליהט

ממשיכים להשקיע בצעירים: במסגרת הפעילות העירונית בתחום הצעירים שמובילה ראש העיר נתניה מרים פיירברג-איכר, וכמיטב המסורת, חילקה קרן ראש העיר נתניה מלגות לסטודנטים תושבי העיר. ראש העיר שיבחה את הסטודנטים על הצלחותיהם האקדמיות ועל השאיפה לצמוח ולגדול, "אתם דור העתיד שלנו. נמשיך לטפח ולדאוג לכם, המשיכו להצליח"

חלוקת מילגות לסטודנטים | צילום: רן אליהו