רונן אבניאלי, הממונה על המתנ"סים עופר אורנשטיין, יו"ר הועדה למלחמה בסמים עו"ד ענת לביא-אזולאי ומנהל מתנ"ס נורדאו דורון אריה סדרת פרויקטים נגד אלימות סמים ואלכוהול רונן אבניאלי, הממונה על המתנ"סים עופר אורנשטיין, יו"ר הועדה למלחמה בסמים עו"ד ענת לביא-אזולאי ומנהל מתנ"ס נורדאו דורון אריה

סדרת פרוייקטים לשת"פ בין הקהילה למשטרה במטרה להאבק באלימות סמים ואלכוהול. אחד הרעיונות שהועלו ע"י אורנשטיין הוא הקמת סיירת אופניים שתורכב מבני הנוער עצמם ותקבל הדרכה וליווי של משטרת נתניה . נושא נוסף שסוכם ע"פ הצעת לביא אזולאי, הוא שת"פ בין עורכי דין פליליסטים לקציני משטרה בהרצאות בקרב הנוער ונוכחות של בני נוער יחד עם שוטרים בסיורי שכונה

רונן אבניאלי, הממונה על המתנ"סים עופר אורנשטיין, יו"ר הועדה למלחמה בסמים עו"ד ענת לביא-אזולאי ומנהל מתנ"ס נורדאו דורון אריה