שגריר שבדיה בביקור בכפר הנוער "הדסה נעורים" שגריר שבדיה הגיע לביקור בכפר הנוער "הדסה נעורים" שגריר שבדיה בביקור בכפר הנוער "הדסה נעורים"

השגריר, קרל מגנוס הגיע ל"הדסה נעורים" במטרה ללמוד כיצד ניתן להתמודד עם מהגרים ובעיקר עם הפליטים הצעירים הרבים המגיעים לשבדיה בימים אלו, על מנת שיקבלו טיפול רגשי וחינוכי מיטבי כשאתגרי השפה והתרבות ניצבים בפניהם. השגריר חשב כי כפר נוער בישראל הוא מודל ייחודי שניתן ללמוד ממנו רבות