בריכת אליצור בריכת אליצור נתניה אירחה ילדים בסיכון ליום כיף בריכת אליצור

בריכת אליצור נתניה אירחה היום ילדים בסיכון ליום כיף. הבריכה בניהולו של מוטי, תמיד נכונה לתרום ולארח ילדים שאין להם היכן לבלות את החופש.