חבר המועצה אפרים בולמש מול משרדי הממשלה חבר המועצה אפרים בולמש

חבר המועצה אפרים בולמש הגיע למשרדי הממשלה מול הכנסת בירושלים כהזדהות עם החטופים