יום הולדת לשר התרבות והספורט ח"כ מיקי זהר ח"כ מיקי זהר ואמיר סיני

ביום שני חגג שר התרבות והספורט מיקי מכלוף זוהר בביתו שבקרית גת יום הולדת, בה נחכו עוזריו האישיים וחבריו הקרובים בלבד. בין הנוכחים היה גם אמיר סיני, שכיבד את השר ואף כובד לשאת חידוש תורה בשולחן .