צילום: נתניה נט  נתניה - שיא בהיתרי בנייה בחודש ינואר צילום: נתניה נט 

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה כ – 400 יחידות דיור במהלך חודש ינואר. לדברי אינג.' אלי דלל, העומד בראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, מדובר בהיקף היתרים גבוה במיוחד, אפילו במונחי עשור, דבר המלמד על תנופת הפיתוח של העיר נתניה ועל הביקוש הרב 

צילום: נתניה נט 

תוכנית המתאר של נתניה צפוייה להביא להוספה של כ – 50 אלף יחידות דיור, להכפלת שטחי התעסוקה בנתניה ל- 8 מיליון מ"ר, תוך הגדלת השטחים המיועדים למוסדות ציבור לכ – 2,800 דונם. במסגרת תוכנית המתאר, תגדל על פי הצפי אוכלוסיית העיר לכ- 440 אלף תושבים. בחודש ינואר אושרו כ-400 יח"ד. ארז טל, מהנדס העיר הדגיש כי היתרי הבניה למגורים ניתנים בד בבד עם היתרי בניה לתעסוקה. כך, ניתנו בחודש ינואר היתרים ל- 55 אלף מ"ר של תעסוקה, מסחר ומשרדים.
אינג.' אלי דלל, מ"מ ראש העיר, יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "זוהי תוצאה של מדיניות ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, לפתח את העיר נתניה ולמנף אותה והודות למאמצים שנעשים על ידי מהנדס העיר וצוותו, לקדם תוכניות גדולות ומורכבות לטובת העיר ורווחת תושביה."
מרים פיירברג-איכר, ראש העיר נתניה: "נתניה כבר מיצבה עצמה כעיר מובילה בארץ והפכה לאבן שואבת למשפחות רבות המגיעות אלינו מכל הארץ. אנחנו מקפידים לבנות שכונות עם סטנדרט בנייה גבוה אבל לא פחות מכך מתכננים את המרחב הציבורי לטובת משפחות, הורים וילדים. אני מאמינה שכל אלה, בליוויית רצועת החוף והטיילות הנהדרות של נתניה, מערכת החינוך המתקדמת והריאות הירוקות בלב העיר – מרכיבים את מודל ההצלחה של נתניה."