הפרדה המפלסית לאחר סיום הביצוע הושלם פרויקט הפרדה מפלסית של רכבת ישראל הפרדה המפלסית לאחר סיום הביצוע

רכבת ישראל השלימה פרויקט הפרדה מפלסית המאפשרת ביטול מפגש כביש מסילה בסמוך לחוות רונית. הפרויקט שעלותו 38 מיליון שקלים יאפשר שיפור הבטיחות של כלל משתמשי הדרך, שיפור השירות הרכבתי לאורך קו החוף בו נרשמים הביקושים הגבוהים ביותר, וצמצום גודש התנועה באזור 

הפרדה המפלסית לאחר סיום הביצוע 

בימים האחרונים נחנכה הפרדה מפלסית חדשה של רכבת ישראל בסמוך לחוות רונית, המפרידה בין מסילת הרכבת לכביש החוצה אותה. בכך בוטל מפגש כביש מסילה שהביא לפגיעה בשירות הרכבתי בשל אירועי פריצה לשטח המפגש שגרמו לעיכובי רכבות. לפני כשנה, אירעה במפגש תאונה בין רכבת לרכב שפרץ לשטח המפגש בזמן מעבר רכבת, וכתוצאה ממנה נהרג נהג הרכב.
ביטול המפגש יהווה שיפור משמעותי בבטיחות של נוסעי הרכבת ונהגי הרכבים החולפים במקום, יאפשר הפחתת גודש התנועה בכבישים הסמוכים, וכן שיפור של השירות הרכבתי במסילות קו החוף, בו נרשמים הביקושים הגבוהים ביותר לנסיעה ברכבת.
עלות העבודות הינה כ-38 מיליון שקלים והן כללו הקמת והרכבת גשר פלדה, סלילת כביש חדש באורך של קילומטר וחצי, הקמת מעגל תנועה חדש, והעתקה ומיגון של תשתיות חיוניות רבות, ובהן קווי דלק וגז, כבלי תקשורת ועוד.