הדמיה | סטודיו 84  אושרה להפקדה תכנית שנייה לבניית רובע מגורים בנתניה הדמיה | סטודיו 84 

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז, החליטה להפקיד תכנית להקמת רובע מגורים חדש בנתניה. מדובר בתוכנית שנייה גדולה בעיר המאושרת להפקדה בתוך חודשיים

הדמיה | סטודיו 84 

התכנית החדשה לבניית רובע מגורים חדש במרכז נתניה תיבנה על שטח של כ -60 דונם, והיא כוללת 909 ידירות בבינוי מגוון וגובלת מצפון בפארק הוואדי החדש. בנוסף, התוכנית כוללת גם כ- 4,000 מ"ר של שטחי מסחר ותעסוקה, כ- 15 דונם של שטח למבני ציבור כגון גני ילדים ובתי ספר וכ– 9 דונם של שטח ציבורי פתוח בסמוך לפארק הוואדי.
חברת שיכון ובינוי נדל"ן תהיה החברה שתוביל את מימוש הפרויקט עבור בעלי קרקע פרטיים בתחום התוכנית.

התוכנית החדשה מחליפה תכנית קודמת משנת 2003, מבוססת על עקרונות תכנון עדכניים בהיבטי סביבה וקיימות ותואמת לתוכנית השלד העירונית לאזור, בדגש על יצירת מרחב ציבורי רציף והמשכי המעודד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים.
התוכנית קודמה על ידי חברת שיכון ובינוי נדל"ן בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל ותוכננה ע"י האדריכלית ליאת איינהורן פנחס.

מחברת שיכון ובינוי נדל"ן נמסר "אנחנו מברכים את עיריית נתניה והועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז על ההחלטה. מדובר בתוכנית חדשנית בלב ליבה של העיר הכוללת עירוב שימושים ומגוון שרותי ציבור במיקום מיטבי עבור התושבים"