תמונה: עיריית נתניה  מה שהממשלה צריכה לעשות כדי לטפל בשוק הדיור  תמונה: עיריית נתניה 

בין ההמלצות של ההתאחדות וראשי ארגוני הקבלנים לממשלה: ריכוז הסמכויות בידי משרד ממשלתי אחד, הגדלת התחלות הבנייה, קיצור הליכי הרישוי וצמצום הבירוקרטיה

תמונה: עיריית נתניה 

לקראת הרכבת הממשלה החדשה, התאחדות הקבלנים בוני הארץ מבקשת להעלות את שוק הנדל"ן לראש סדר העדיפויות של נבחרי הציבור ומציעה למקבלי ההחלטות המלצות להסדרת השוק ולפתרון למצוקת הדיור.

עיקרי הדברים מתמקדים בזהות הגוף או המשרד הממשלתי שאמון על שוק הנדל"ן, על הגדלת קצב הבנייה והתחלות הבנייה, קיצור תהליכי הרישוי וצמצום משמעותי של הבירוקרטיה.

גוף אחד שיהיה אמון על שוק הנדל"ן

בהתאחדות קוראים לרכז את כל הסמכויות לטיפול בשוק הנדל"ן בידי משרד ממשלתי אחד כפי שהיה בקדנציה של משה כחלון. ההתאחדות וראשי ארגוני הקבלנים בכל עיר קוראים להקים מחדש את מטה הדיור שיהיה תחת משרד אחד שיוחלט, ושהוא ירכז תחתיו את כל גופי הממשל בענף -רמ"י, מינהל התכנון, הרשות להתחדשות עירונית ועוד.

רפי זנזורי, יו"ר ארגון קבלני נתניה, אומר בהקשר זה כי "ענף הבנייה והתשתיות סובל מביזור מוחלט במשרדי הממשלה השונים, כך שכל מאמץ להסדרה נדרש לתיאומים רגולטורים רבים וכרוך בבירוקרטיה כפולה ובזבוז משאבים. לפיכך, אנו ממליצים לשקול ריכוז של כלל הסמכויות הרגולטוריות במשרד אחד או בגוף אחד כדוגמת קבינט ומטה הדיור או הרחבה בפועל של סמכויות מטה הדיור גם לתשתיות".

הגדלת התחלות הבנייה והאצת שיווק קרקעות מדינה ופרטיות

בכל שנה גדל הפער בין גמר הבנייה של דירות חדשות לבין העלייה במשקי הבית החדשים. בישראל חסרות כ-190 אלף דירות ובכל שנה המחסור גדל, בעיקר בגלל ירידה במתן היתרי בנייה לדירות שנובעת מסרבול והתמשכות תהליכי הרישוי.
לדברי זנזורי, "בשנתיים האחרונות חסרות כ-10,000 יח"ד בכל שנה – התווספו כ-60,000 משקי בית חדשים לעומת 50,000 יחידות בגמר בנייה, ובקורונה היו אף פחות. בכלל בשנים האחרונות ישנה ירידה במתן היתרי הבנייה על ידי רשויות התכנון. כדי לעמוד בביקושים ובגידול הדמוגרפי יש להגיע ל-70 אלף התחלות בנייה בשנה – ולשם כך צריך להגביר משמעותית את קצב ההיתרים. אוכלוסיית ישראל תכפיל עצמה בתוך 28 שנים, כלומר שצריך לבנות כ-3 מיליון דירות - זה יהיה אפשרי רק אם נעמוד ביעד הזה".

המרת שטחי משרדים למגורים

העוגנים לצמיחת ענף הבנייה והתשתיות יהיו תמרוץ שוק הדיור והשקעה בתשתיות, על חשבון צמצום בהקצאת שטחים למשרדים ותעסוקה. כיום יש כ-250 מיליון מ"ר עודפי זכויות בנייה לשטחי תעסוקה בלתי ממומשים והרשויות ממשיכות לדרוש ולאשר עוד ועוד. נראה כי בעקבות משבר הקורונה משתנה גם תרבות העבודה והצריכה במשרדים ובקניונים לכיוונים חדשים של עבודה וצריכה מרחוק. ניתן לשמור על עירוב שימושים אך בתנאי שיעוד המגורים מהווה לפחות 80% מהזכויות. יש לתמרץ רשויות שיקדמו בנייה למגורים על פני שטחי תעסוקה ומסחר ולעודד חלוקה שוויונית של ההכנסות מארנונה עסקית.

טיפול במחסור בעובדים

נכון להיום חסרים עוד 20,000 עובדים זרים לענף הבנייה. יש לזכור כי כל עובד זר מייצר 1.93 מקומות עבודה לעובדים ישראלים, כלומר 20,000 עובדים זרים = 40,000 מקומות עבודה נוספים לישראלים. אנו קוראים לבצע תוכנית הכשרה וקליטה לכ-70,000 עובדים ישראלים, והכשרות מיידיות ל-2,500 עבדים במקצועות הליבה; יש להקים מינהלת הכשרות וקליטה לענף הבנייה והתשתיות על בסיס הקרן לעידוד ענף הבנייה שתכליתה היא מיפוי, תכנון, הכשרה והשמה של כוח העבודה בענף הבנייה. לשם כך יש לחדש את התקצוב הממשלתי לתוכנית "בונים ישראליים" שנחתם מול משרד הכלכלה בסך של 90 מיליון שקל ושבוטל על ידי האוצר בסוף 2019. יש לבצע התאמות רגולטוריות - קיצור משכי הכשרה, ביטול, צמצום או התאמת תנאי סף להכשרה של בעלי תפקידים ומקצועות מסוימים.

הפחתת רגולציה, חסמי רישוי ובירוקרטיה

עודף הרגולציה והבירוקרטיה בענף הנדל"ן גורם להתמשכות תהליכי התכנון והרישוי, מוביל לעליית מחירי הדירות בעשרות אלפי שקלים לכל דירה ומעכב בנייתן של מאות אלפי יחידות דיור חדשות או בהתחדשות עירונית. כבר כיום נתח המדינה והרשויות המקומיות במחיר הדירה מגיע לכ-60%, כשתוספת עלויות, תקנים ורגולציה בבניית דירה ממוצעת מגיעה לכ-233 אלף שקל. בנוסף משך הבנייה עלה בשנת 2020 והגיע לכ-32 חודשים.
זנזורי מציין, כי "מנגנון הרישוי במדינת ישראל הינו מסורבל, איטי מאוד, לוקה בחוסר יעילות וגורם לעיכובים ולהתמשכות זמן מימוש והבנייה של הפרויקטים, לבזבוז משאבים רבים וכתוצאה מכך לעליית מחירי הדיור. יש לקצר ולפשט משמעותית את הליך הרישוי על ידי רישוי עצמי ע"י אדריכלים מורשים כפי שהמדינה עצמה הציעה – ויש להעביר זאת בחוק ההסדרים לאלתר".

קידום ועידוד התחדשות עירונית בפריפריה ובמכרז

התחלות הבנייה בהתחדשות העירונית ירדו בשנת 2020 בכ-25%, ירידה של כ-1600 יח"ד. ההתחדשות העירונית מהווה כ-20% מהתחלות הבנייה בישראל, בעוד שקיים פוטנציאל ל-100 אלף דירות חדשות בהתחדשות עירונית באזורי הביקוש בלבד. יש לתמרץ בתגמולים כספיים רשויות מקומיות שיעודדו התחדשות עירונית אפילו בהסכמי גג להתחדשות כדי שהתחום יהווה בשנים הקרובות הקטר של ענף הבנייה. עד להטמעת מתווה חדש חלופי יש להאריך את תמ"א 38 ב-5 שנים ולקדם התחדשות עירונית בותמ"ל למתחמים בני 200 יח"ד לפחות, יש לעודד פרויקטי התחדשות עירונית בפריפריה באמצעות הקצאת קרקעות משלימות ומתן TAX CREDIT - זיכוי במס לחברות שיבצעו חיזוק מבנים בפריפריה ומענקי מקום.