רחוב הלפרין 10 | הדמיה פרוייקט פינוי־בינוי נוסף אושר בנתניה רחוב הלפרין 10 | הדמיה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה היתר בנייה שני לפרוייקט פינוי -בינוי בנתניה, מתוך ארבעה פרויקטים אשר מתוכננים במקום. ראש העיר, מרים פיירברג – איכר "נתניה ממשיכה להוביל את נושא ההתחדשות העירונית ואף רשמה שיא במספר היתרי הבנייה"

הלפרין 10 | הדמיה

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה ביום שלישי השבוע היתר בנייה שני לפרוייקט פינוי -בינוי ברחוב הלפרין, מתוך ארבעה מתוכננים, לאחר שבחודש מאי 2020 אישרה הוועדה את המתחם הראשון.
במסגרת הפרוייקט הנוכחי – ייהרסו שני בניינים ובהם 16 דירות ובמקומם יבנו 66 דירות ב-21 קומות. התוכנית משתרעת על פני כ- 11.5 דונם ובמסגרתה ייהרסו שמונה מבני רכבת ישנים בני שתי קומות ו-64 דירות, ובמקומם ייבנו 4 בנייני מגורים חדשים בני 21 קומות עם 264 דירות סך הכל.
הפרוייקט קודם על ידי העיריה, יחד עם משרד הבינוי והשיכון והרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. 

ראש העיר, מרים פיירברג – איכר "נתניה ממשיכה להוביל את נושא ההתחדשות העירונית ואף רשמה שיא במספר היתרי הבנייה שהוציאה בנושא. מדובר ביעד חשוב שיש לו השלכה מהותית על רווחת התושבים והגברת איכות חייהם. זאת בצד פיתוח מתחמי מגורים חדשים כדוגמת עיר ימים, קרית השרון ושכונת אגמים, התאמת התשתיות, הגדלת היצע שטחי הציבור, שיפור משמעותי לחיבורה של העיר לתחבורה ציבורית יעילה וזמינה וטיפוח ערכי הטבע והצביון הייחודיים לעיר.
"בהזדמנות זו ברצוני לשבח את מינהל הנדסה בעיריית נתניה, בראשותו של אדריכל ארז טל ואת אגפי המינהל השונים, אגף תכנון, אגף תב"ע, אגף רישוי ופיקוח, אגף תשתיות והמינהלת להתחדשות עירונית, בראשותה של עו"ד הדס מדליה על עבודתם המסורה."