אלי דלל סגמן ומ"מ ראש העיר וחברת המועצה ציפי קפל  רפורמה בנושא תכנון ובנייה בנתניה אלי דלל סגמן ומ"מ ראש העיר וחברת המועצה ציפי קפל 

אלי דלל, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, מקדם שתי הנחיות מרחביות חדשות, אשר יחייבו את היזמים והקבלנים שמגישים בקשות להיתרי בנייה

אלי דלל סגמן ומ"מ ראש העיר וחברת המועצה ציפי קפל 

ההנחיות החדשות לתכנון ובנייה אוסרות הסקה בעץ באמצעות קמינים בבנייה חדשה, ומחייבות לפחות 30% מהחניות במבנים מתוכננים חדשים , בהם מעל 12 חניות, לתשתית לטעינת רכבים חשמליים.

ההנחיות גובשו בשיתוף ארז טל, מהנדס העירייה, אושרו בישיבה האחרונה של ועדת המשנה, ויאושררו בשבוע הבא על ידי הוועדה המקומית, המורכבת מכלל חברי מועצת העיר.

את הרעיון לאסור הסקת עץ בקמינים בבנייה חדשה העלו חברות מועצת העיר מטעם סיעת "פעימה חדשה" – טלי מולנר, המשנה לראש העירייה, וציפי קפל, הממונה על איכות הסביבה, כהצעה לסדר בישיבת מועצת העיר בחודש מרץ השנה.

"שריפת העץ לשם החימום גורמת לפליטה של חלקיקים ומזהמים שונים, חלקם מסרטנים, ועשויה לגרום למחלות נשימתיות ולבביות שונות. בהשוואה לאמצעי הסקה אחרים (גז וחשמל, שכן יותרו לשימוש), זהו האמצעי המזהם ביותר", כתבה עירית גולן-אנגלקו, מנהלת אגף איכות הסביבה, במסמך המדיניות שהכינה, "מספר רשויות החלו לאחרונה לקדם חקיקת עזר אשר תאסור הפעלת קמינים בתחומן, וחלקן אסר התקנת קמינים בבנייה חדשה במסגרת החלטות ועדות התכנון והבנייה. הצפי הוא שבשנים הקרובות משקי הבית יעברו לתחבורה מוּנַעַת חשמל, יחד עם פתרונות חלופיים נוספים לתחבורה מקיימת".
"לאור הבנייה הרבה המקודמת בנתניה וצפי גידול העיר, חיוני לחייב כבר היום את ההכנה לעמדות טעינה אלו במבני מגורים".

קפל: "אני מקבלת בהערכה את המסמך שהוציאה גולן-אנגלקו. לצד החלטה זו, יש מקום לצאת בהסברה לבעלי הקמינים הבנויים הנמצאים כיום בשימוש - על הוראות התקנה נכונה וההפעלה נכונה ללא גרימת סבל, נזק בריאותי ועוגמת נפש לשכנים ולסביבה. אני מודה לאלי דלל על קידום הנושא במרחב נתניה".

דלל: "עיריית נתניה שותפה בפורום העירוני לבנייה ירוקה של פורום ה-15, ואימצה את התקן הישראלי לבנייה ירוקה, ת"י 5281, כמדיניות עירונית מחייבת. בהתאם לכך, וכדי שנתניה תישאר אחת הערים המובילות בתחום, גיבשנו את ההנחיות המרחביות החדשות".