סגן ומ"מ ראש העיר אלי דלל  בקשה להיתר בניייה תחוייב בהדמייה סגן ומ"מ ראש העיר אלי דלל 

מגישי בקשות לקבלת היתרי בנייה לבנייה רוויה ולבנייני משרדים, יחויבו לצרף הדמיה של המבנה

סגן ומ"מ ראש העיר אלי דלל 

מגישי בקשות לקבלת היתרי בנייה לבנייה רוויה (בנייני מגורים מעל ארבע קומות) ולבנייני משרדים, יחויבו לצרף גם הדמיה של המבנה. כך החליט אלי דלל, סגן ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, בשיתוף ארז טל, מהנדס העירייה.
את ההחלטה הציג דלל בישיבת ועדת המשנה, שנערכה השבוע. "מטרת צירוף ההדמיה היא להמחיש לבודקי התכניות במינהל ההנדסה ולחברי ועדת המשנה את המבנה טעון ההיתר, כדי שיוכלו לבחון בצורה מיטבית האם וכיצד הוא משתלב בסביבה שבה הוא עתיד להיות מוקם. עלות הכנת ההדמיה ליזמים ולקבלנים היא שולית".

החלטה זו מצטרפת להחלטה קודמת שקיבל דלל כיו"ר ועדת המשנה, בדבר הוספת ברקוד (קוד QR) לסריקה באמצעות הטלפון הנייד, להודעות בנושא תכנון ובנייה המתפרסמות בקרנות הרחוב ובלוחות המודעות. 
דלל: "לאחר שהבקשות הבאות להיתר יוגשו בצירוף הדמיה, אבקש לבחון אפשרות טכנית להכליל את ההדמיות במסמכים שמתגלים כאשר סורקים את הברקוד".