התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה הופקדה תכנית המתאר להתחדשות עירונית בקרית נורדאו התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה

הוועדה המחוזית אימצה את החלטת הוועדה המקומית נתניה והחליטה להפקיד תוכנית מתאר להתחדשות עירונית בקריית נורדאו בנתניה. ראש העיר, מרים פיירברג איכר "זוהי בשורה לתושבי השכונה הוותיקה"

התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, בראשות שירה ברנד, החליטה להפקיד תוכנית מתאר מקומית להתחדשות עירונית בשכונת קריית נורדאו בנתניה. התוכנית כוללת הנחיות להכנת תוכניות מפורטות למתחמים ומכוחה ניתן לממש מבני ציבור מבלי צורך בהגשת תוכנית.

התוכנית מציעה תוספת של כ-4,900 יחידות דיור בבינוי המשלב בנייה נמוכה (מרקמית) של 4-9 קומות ועד בינוי גבוה יותר של 18-36 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, 980 יחידות דיור יוקצו עבור דירות קטנות. עיקר הבנייה הגבוהה בתוכנית מתוכננת לאורך הרחובות המרכזיים יצחק לבון, זלמן שניאור, בן גוריון, בר יהודה ורוטנברג.
בחלק ממבני המגורים תוקם חזית מסחרית וישולבו שטחים לצרכי ציבור לטובת חינוך, דת, קהילה, תרבות, בריאות ורווחה ליצירת עירוניות טובה ומתפקדת.

בנוסף, התוכנית כוללת כ-30,000 מ''ר עבור שטחי מסחר, כ-10,000 מ''ר עבור שטחי תעסוקה וכ-124 דונם עבור מבני ציבור. כמו כן, התוכנית שמה דגש על המרחבים הציבורים ומציעה בסהכ כ-107 דונם של שטחים פתוחים בהם רשת ירוקה להולכי רגל ושבילי אופניים. 

חדשות נדל"ן - הופקדה תכנית המתאר להתחדשות עירונית בקרית נורדאו

התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה

התוכנית כוללת הריסה ובניה מחדש, עיבוי ותוספת זכויות בניה וכן חיזוק מבנים. בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתמ"א 38- התוכנית כוללת הוראות מפורטות להתחדשות, כך שבמתחמים אלה ימשיכו לחול אותם עקרונות גם לאחר סיום תמ"א 38. לכל מתחם נקבעו עקרונות תכנון לשיקום והתחדשות בהתאם למאפייני השכונה ובהתאם למדיניות העירייה ולישימות הכלכלית.

ראש העיר, מרים פיירברג - איכר: "זוהי בשורה לתושבי השכונה הוותיקה. בשנים האחרונות קידמה העיריה את התוכנית בשיתוף עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בראשותו של חיים אביטן ואנו שמחים על שהועדה המחוזית אימצה את החלטת הוועדה המקומית להפקיד את התוכנית, שתאפשר לתושבי השכונה לחדש את הבניינים שנבנו בשנות ה-50, לשדרג את איכות החיים בשכונה ואת התשתיות הישנות. יש לציין כי במקביל לאישור תוכנית המתאר החלה העיריה לקדם תוכניות מפורטות בשכונה והתוכנית הראשונה צפויה לקבל היתרי בניה בחודשים הקרובים."

יו''ר הוועדה המחוזית מרכז, שירה ברנד "מדובר בתוכנית בעלת חשיבות לשכונת קריית נורדאו ולעיר נתניה כולה. התוכנית מציעה ראייה תכנונית ארוכת טווח וכוללת מגוון פתרונות להתחדשות זאת על מנת לשדרג את תנאי הדיור בשכונה, תוך מתן מענה הולם למרחב הציבורי כולו. התכנון המוצע שם דגש על יצירת שכונה פעילה עם חזיתות מסחר ותעסוקה ומאפשר פעילות קהילתית ועירונית."

מתכנן מחוז מרכז במינהל התכנון, גיא קפלן "כי מדובר בתוכנית כוללת אשר בחנה את התשתיות, מערכת התחבורה, שטחי הציבור והיקפי הפיתוח הנדרשים. התוכנית מייצרת התחדשות עירונית איכותית ותמהיל דירות מגוון. זאת תוך מתן דגש על מערך שבילי הולכי רגל ושבילי אופניים לטובת המרחב הציבורי לרווחת תושבי השכונה החדשה." 

יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, חיים אביטן, ציין "תוכנית המתאר מהווה מסגרת להתחדשות של 16 מתחמים בתכניות מפורטות, תוך שילוב צורות שונות של התחדשות עירונית. התוכנית שבה הושקעו 2.3 מיליון ₪ בשיתוף עם עיריית נתניה, תאפשר את בנייתן של אלפי יחידות דיור חדשות בנתניה, תוך מתן דגש על המרחבים הציבוריים, צירי התנועה, שטחים פתוחים ועוד אני מברך את ראש העיר נתניה, מרים פיירברג-איכר, את המהנדס, ארז טל  ואת ראש המינהלת העירונית שלנו, עו"ד הדס מדליה על ההישג החשוב, שיאפשר בנייה מאסיבית במסגרת התחדשות עירונית בעיר."

שכונת קריית נורדאו הוקמה בשנות ה-50 והיא אחת מהשכונות הוותיקות והגדולות בעיר נתניה. השכונה ממוקמת בדרום העיר ומוקפת בשכונות חדשות: מצפון שכונת אגמים ופארק שלולית החורף, מדרום שכונות עיר ימים ופולג, ממזרח כביש 2 ואזור תעשיה ספיר וממערב שכונת האירוסים. שטח התוכנית הינו כ-1,000 דונם ובה כ-6,320 יחידות דיור קיימות ומאושרות הכוללות כ-19 אלף תושבים.

התוכנית הוגשה על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וקודמה בשיתוף לשכת התכנון המחוזית ועיריית נתניה.