ש.מ.ר שייוק כימיקלים ליקויים חמורים במפעל לחומרים כימיים בנתניה ש.מ.ר שייוק כימיקלים

המשרד להגנת הסביבה הטיל קנס כספי בסך 765 אלף שקלים על חברה לשיווק כימיקלים הממוקמת באזה"ת החדש בנתניה 

 

סיור בש.מ.ר שיווק כימיקליים 

המשרד להגנת הסביבה הטיל קנס כספי על חברת ש.מ.ר שיווק כימיקלים מנתניה בשל הפרת תנאים בהיתר רעלים, בסך 765 אלף שקל.  
 
חברת ש.מ.ר שיווק כימיקלים מייצרת ומשווקת מדללים לצבעים, שמנים וכימיקלים, ופועלת באזור התעשייה נתניה. המשרד להגנת הסביבה הטיל על החברה עיצום כספי בגין חמש הפרות חמורות של תנאים בהיתר רעלים.

במהלך סיור של נציגי מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה במפעל החברה, התגלו הפרות של תנאים העוסקים בחובות אחראי הרעלים במפעל; עיסוק ברעלים בכמות העולה על הקבוע בהיתר; אחסון רעלים ופסולת מסוכנת; שילוט רעלים ופסולת מסוכנת באופן לקוי וכן ניהול פנקס רעלים באופן לקוי.
 
בשל ההפרות, ולאחר בחינת טיעוני החברה כנגד הכוונה להטיל עליה עיצומים כספיים, החליט יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה להטיל על  החברה את הקנס הכספי ולהפחית את שיעורו, בהתאם לתקנות ההפחתה.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל: "לא נאפשר לחברות להפר את התנאים שאנו קובעים לשם הגנה על הציבור ועל הסביבה. נמשיך בפעולות האכיפה הנמרצות ונשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותנו – מנהליים ופליליים במידת הצורך - כדי למנוע מפגעים סביבתיים ולשמור על בריאות הציבור"