צילום: נתניה נט תקציב העירייה לשנת 2020 אושר צילום: נתניה נט

בחודשים האחרונים ישב צוות מצומצם בראשותה של ראש העיר מרים פיירברג איכר לבניית תקציב העירייה לשנת 2020. ביום רביעי האחרון אושרה הצעת התקציב העומדת על 2.43 מיליארד שקלים

צילום: נתניה נט

לאחר חודשים ארוכים בהם צוות מצומצם בהובלת ראש העיר מרים פיירברג איכר, מנכ"ל העיריה והגזברות העירונית יחד עם חברי מועצת העיר אבי סלמה, הממונה על מנהל הכספים ויו"ר ועדת הכספים אלון אלראי, אושר ביום רביעי האחרון תקציב עיריית נתניה לשנת 2020.

התקציב עומד על 2.43 מיליארד שקל, כאשר התקציב השוטף עומד על 1.78 מיליארד ש"ח ומשקף תוספת גידול של 87 מיליון ש"ח, בהיקף הפעולות העירוניות לעומת תקציב 2019. 

פרויקט הדגל השנה יוקדש לטובת תכנון והקמת היכל תרבות חדש, בהיקף של 150 מיליון ש"ח, מהכנסות פיתוח עצמיות וכן השתתפות של מפעל הפיס ורמ"י.

חבר המועצה אבי סלמה אמר לנתניה נט כי "היה מדובר באתגר כלכלי מורכב ובעל אילוצים יוצאי דופן הנגזרים הן מקיפאון ממשלתי ממושך והן מעליה משמעותית בהוצאות שכר כתוצאה מהסכמים קיבוציים והסכמות בין ממשלת ישראל לארגוני העובדים, אילוצים אשר הותירו את מרחב התמרון והגמישות התקציבית מאתגרים ביותר. חברי מועצת העיר אישרו הצעת תקציב המאוזנת והטובה ביותר שניתן להפיק תחת האילוצים התקציביים הקיימים תוך שמירה ללא פשרות על שימור ושיפור השירותים לתושבים בכלל תחומי הפעילות העירוניים, בדגש על תחומי החינוך, הרווחה, הקהילה והשירות לתושב"

דרמה באישור התקציב

במהלך הדיון ראש העיר מרים פיירברג איכר דיווחה כי הצליחה לגייס תקציב מיוחד של כ- 6 מיליון שקלים ממשרד הפנים. וביקשה לבצע את חלוקתו לסעיפי תקציב שונים ובעיקר לתחומי החינוך, הפנאי, הקהילה, העלייה, התרבות ועוד. על פי חוות הדעת של היועצת המשפטית, מכיוון והתקציב המיוחד מהווה תוספת, היה צורך בהכנסת הסעיפים 48 שעות מראש, דבר שלא התאפשר לאור סיכום של הרגע האחרון, ולכן הייתה נדרשת הסכמה של כלל חברי המועצה לעלות את הנושא לדיון.

שטבון וחברי סיעת אחריי התנגדו לאישור המהיר, מאחר ולדברי שטבון לא ניתן לאשר תקציב של 6 מיליון שקלים ברבע שעה בלבד. יש להערך לאישור תקציב, לקרוא את החומר ולאשר חלוקת תקציב לאחר בחינה מדוקדקת של הדברים.

אבי סלמה הממונה על הכספים הגיב: "מצר ומאכזב לראות אופוזיציה שבשם הרצון לעשות תרגיל פוליטי לקואליציה מוכנה לפגוע בתוספות כה חשובות לעיר ולתושבים. מעל שישה מיליוני שקלים היו אמורים להתווסף לתקציבי החינוך, המתנסים והקהילה, לשכונות, לספורט וקבוצות הספורט, לספריות, לתרבות ועוד... במקום להבין את צורך השעה ולפעול למען תושבי העיר בחרו שטבון וסייעתו לעשות "תרגיל" פוליטי מביש כדי לנסות ולזכות במחיאות כפיים ולערוך סרטון תעמולה חסר תוכן"

הדיון בענין חלוקת התוספת לתקציב נדחה לישיבת המועצה במרץ, לאחר שתתכנס וועדת הכספים בנושא.

פרוט חלוקת התקציב

חינוך תקציב החינוך גדל בלמעלה מ-47 מיליון ש"ח בהשוואה לתקציב 2019 המקורי, ויעמוד על כ- 669 מיליון ₪, המהווים כ-38% מסך כלל התקציב העירוני השוטף לשנת 2020.
רווחה ושירותים חברתיים תקציה הרווחה גדל בלמעלה מ-15.8 מיליון ש"ח, בהשוואה לתקציב 2019 מקורי ועומד על כ-244 מיליון ש"ח.
תחבורה השנה תושלם הרמפה המערבית שתאפשר את חיבור גשר האר"י ליציאה לכיוון דרום בכביש 2, בהיקף של 38 מיליון ש"ח ותסתיים העבודה על הרמפה המזרחית שעלותה עומדת על 45 מיליון ש"ח. כמו כן, בצפון העיר יבוצעו עבודות במחלף איינשטיין, תוך חיבור לכביש 2, עלות הפרויקט, כ- 29 מיליון ש"ח.

מבני חינוך וציבור בניה חדשה ופיתוח של תשעה גני ילדים חדשים בהשקעה עירונית של כ – 65 מיליון ש"ח, הרחבה ופיתוח של 5 בתי ספר יסודיים, בניית חטיבת ביניים והקמת בית ספר חדש לחינוך מיוחד לבעיות התנהגות ותכנון בית ספר לבעיות תקשורת ומתוך רצון לתת מתן מענה לאוכלוסייה זו בתחומי העיר.
בנוסף, יבוצעו עבודות להקמת שלושה מרכזים קהילתיים, צפון העיר, במרכז העיר ושכונת בן ציון כמו כן שדרוג מתנ"סים קיימים.
תרבות והספורט במוסדות תרבות ומתקני ספורט יושקעו כ- 18 מיליון ש"ח.
פיתוח תקציב העירייה לפיתוח לשנת 2020 יעמוד על סך כולל של 647 מיליון ₪ 
שרות לתושב הוקם אגף חדש: אגף שרות וחדשנות לתושב שיתוקצב ב -300,000 שקלים

תשתיות תיירות השנה יושקעו ויורחבו טיילות וחופים, ובכלל זה פתיחת המעלית לים במתחם איילנד והרחבת טיילת המלכים.