גרנד נטר יסופח לנתניה צילום: עיריית נתניה

בית הדין קבע: גרנד נטר הינו אזור תעשייה ועסקים הממוקם בסמוך לכפר נטר.

בקביעה ובהודעה אשר נמסרה מבית הדין הגבוה לצדק בימים האחרונים נקבע כי אזור זה יסופח לשטחה של העיר נתניה.

החלטה זאת של בג"ץ נתגבשה לאור ההחלטות שנקבעו בתהליך קודם במשרד הפנים בועדה מיוחדת אשר מטרתה הייתה חקירת הגבולות וכל נושא גרנד נטר באופן ספציפי, כאשר האחרונה החליטה אף היא להעביר את אזור התעסוקה גרנד נטר לתחום שיפוטה של העיר נתניה.

הנבת רווחים מהגרנד נטר

הסיבה לחקירת הגבולות ונושא גרנד נטר התעוררה בעקבות הרווחים הרבים הנכנסים מן המבנים שבאזור התעשייה. רווחים אלו עומדים על לא פחות מ4.2 מיליון שקלים בשנה.

היה זה כבר בשנת 2014 כשמשרד הפנים החליט לראשונה להרחיב את גבולותיה של עיר החוף נתניה ובכך לכרסם מן השטחים של המושבים הסמוכים ומתחום השיפוט של המועצות האזוריות של חוף השרון בהם נמצאים אזור התעשייה גרנד נטר, לב השרון ועמק חפר.

החלטת וועדת משרד הפנים

בעקבות החלטות הועדה מטעם משרד הפנים להעביר את מתחם גרנד נטר לתחום שיפוטה של העיר נתניה עתרו המועצות האזוריות חוף השרון לבית הדין הגבוה לצדק בטענה שהחלוקה אינה צודקת.

אי הצדק העולה מן החלוקה בה יסתפח מתחם כפר נטר לעיר נתניה הוא כאמור סביב עניין הרווחים המוניציפאליים ודמי הארנונה הגבוהים אשר מניבה המועצה או העירייה מן המבנים שבמתחם. כאשר בשביל המועצה האזורית חוף השרון רווח זה מהווה כעשרה אחוזים מכלל רווחיה ומכלל התקציב השנתי שלה, לעיריית נתניה הגדולה והעשירה זהו רק כעוד מטב נחושת בערימת האוצר התקציבי שלה.

מועצה אזורית חוף השרון פנתה לבג"ץ

העתירה לבג"ץ על ידי מועצה האזורית חוף השרון הגדיר את סיפוח כפר נטר לתחום שיפוט העיר נתניה כחלוקה של אי צדק ואף נעשה שימוש במשל כבשת הרש.

ההחלטה נותרה בעינה.

העתירה לא הועילה למועצה האזורית חוף השרון ובית המשפט קבע בהתאם להחלטות הועדה של משרד הפנים כי מתחם העסקים כפר נטר יעבור לתחום שיפוטה של עיר החוף נתניה כל כל הרווחים המונבים ממנו והמבנים שבו.

עיריית נתניה

על פרויקט הרחבת הגבולות בטיפול עיריית נתניה מזה 15 שנים, הוחלט שאזור התעסוקה גרנד נטר הסמוך למושב כפר נטר יועבר לתחום שיפוטה של העיר נתניה. 

המשמעות היא יותר מקומות תעסוקה לתושבי העיר, היקף ארנונה גבוה יותר, כך שיהיו יותר תקציבים לחינוך, רווחה, שכונות ועוד. בנוסף ההחלטה מהווה תיקון לחלוקת האזור