הדמיה. מרכז מסחרי גלי ים  תושבי גלי-ים: מתנגדים לבניית מרכז מסחרי בשכונה הדמיה. מרכז מסחרי גלי ים

תושבי שכונת גלי ים בנתניה הגישו השבוע התנגדות חריפה לבניית מרכז מסחרי ועליו בנין מגורים בן 12 קומות בטבורה של השכונה על שטח של מעל דונם וחצי. עיריית נתניה "המגרש במקור היה מגרש ביעוד מסחר"

הדמיה. מרכז מסחרי גלי ים 

תושבי שכונת "גלי ים" בנתניה הגישו ביום שלישי השבוע למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה באמצעות עו"ד ד"ר ניסן שריפי התנגדות חריפה לבניית מרכז מסחרי ועליו בנין מגורים בן 12 קומות בטבורה של השכונה. 

התכנית דנה במגרש בשטח של כ- 1.6 דונם הממוקם בפינת רחובות יעקב דורי והבריגדה היהודית בשכונת גלי- ים בנתניה, ותכליתה היא שינוי יעודו של מגרש זה, עיבוי משמעותי של זכויות הבניה, באופן שבמקום 500 מ"ר למסחר יבנה במקום בנין שיכיל: 500 מ"ר למסחר, יחד עם 125 מ"ר לגלריה למסחר. בנוסף לכך, מוצע לבנות 3,522 מ"ר למגורים ובתוספת 720 מ"ר למרפסות מקורות.

מחסור במקומות חניה

ד"ר שריפי ציין בכתב ההתנגדות כי "תושבי שכונת גלי ים מתנגדים בתוקף רב לתכנית המוצעת שבנדון, וזאת בשל העובדה כי, היא מהווה 'תכנית שאיננה מציאותית כלל וכלל ביחס לתנועת הרכבים הכבדה ברחובות יעקב דורי והבריגדה היהודית ולצפיפות הבניה למגורים במקום, הגורמת למחסור חריף ביותר של מקומות חניה לא רק לאורחים הבאים לביקור, אלא שאף דיירי הבנינים הסמוכים למגרש דנן, מתקשים למצוא מקום חניה לרכבם'". 

בעיות תעבורה

התושבים טענו כי כיום קיים בשכונה "גודש תעבורתי בלתי- מציאותי ובלתי- נסבל וכי מדובר בשני רחובות מרכזיים בשכונת גלי ים, ובהם עוברת תעבורה כבדה ביותר במשך כל שעות היום, כששיא הגודש הינו בשעות היציאה לעבודה וללימודים (7:00-8:00 בבוקר) ובשעות החזרה מהעבודה והלימודים (15:00-18:00). ככל שהתכנית המוצעת תתקבל, ברי כי הגודש התעבורתי יעלה ויוכפל פי כמה בשל התוספת הצפוייה של כ-70 מכוניות לדיירי הבנין המוצע ועוד עשרות רבות של מכוניות לבאי המרכז המסחרי המתוכנן. אין ספק, כי רחובות הבריגדה היהודית ויעקב דורי לא יעמדו בגודש זה, ויווצרו פקקי תנועה כבדים בכל שעות היום, לרבות פקקי תנועה בלתי נסבלים ובלתי סבירים בעליל בשעות השיא".

שכונה חשוכה

התושבים טענו כי התוכנית תגרום להצללות לדיירי הבנינים הסמוכים: בנין רב קומות יגרום ללא כל ספק להצללות כלפי הבנינים השכנים לו, אשר דייריהם ציפו למבנה לפי התיכנון הקיים ולא למבנה "מפלצתי" שיהא ניצב למול עיניהם. במקרה דנן, טען ד"ר שריפי, כי למרות התכנית המוסיפה מאות אחוזי בניה ועשרות יחידות דיור לתא שטח קטן- יחסית, לא בוצעה על ידי היזם כל בדיקה לבחינת רצף של מספר שעות הצללה בכל עונות השנה כלפי הבנינים הסובבים את המגרש".

מחסור באוויר

חדשות נדל"ן - תושבי גלי-ים: מתנגדים לבניית מרכז מסחרי בשכונה
ד"ר שריפי טען כי משטר הרוחות שייגרם בעקבות הבנין המוצע הינו בלתי נסבל, שכן הבנין הגבוה המוצע יגרום לטורבולנטיות שתיווצר בפינת הרחובות דורי והבריגדה היהודית. ככלל, שילובם של בניני מגורים גבוהים, בניגוד למתוכנן מלכתחילה, צפוי כי ישפיעו על משטר הרוחות המקומי. משטר זה משליך באופן ישיר על נוחות התושבים במרחב הסמוך לבנין המוצע, לרבות על בריאותם, ביטחונם בזמן ביצוע פעילויות שונות או בזמן שהות ארוכה בסביבתו היומיומית.

חסימת הנוף

ד"ר שריפי ציין בהתנגדות כי לא לחינם נקראה השכונה דנן בשם "שכונת גלי- ים". תושביה חפצו להתגורר דווקא בה בשל הנוף הנשקף ממרפסותיהם ומחלונות בתיהם, נופו של הים התיכון. ברם, הבניין דנן, אשר לא היה מתוכנן מעולם לקום במיקום הפינתי בו הוא מוצע כעת, ימגר כל נוף- ים שכזה לכל דיירי תשע עד עשר הקומות הראשונות של הבנינים הסמוכים לו מצד מזרח ודרום- מזרח. 

ד"ר שריפי חתם התנגדותו, בציינו כי "במקרה של אישור התכנית, תביעות מקיפות בגין ירידת ערך הדירות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה". לפיכך, ביקש ד"ר שריפי בשמם של תושבי השכונה, כי התכנית תידחה.

תגובת העירייה

מדובר בתכנית נת/537/ 1/ 6 שהומלצה במקומית ב 11.6.18 ואושרה להפקדה במחוזית בתאריך 16.9.18 (לפני שנה). התכנית כוללת בינוי של מסחר בקרקע ובגלריה ועוד 9 קומות מגורים וקומה טכנית מעל, סה"כ עד 12 קומות, ועד 34 יח"ד. לגבי המסחר - המגרש במקור היה מגרש ביעוד מסחר, כך שדווקא נושא זה לא השתנה במסגרת התכנית החדשה.