התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה עכשיו זה סופי: אושרה תכנית פינוי בינוי בקרית נורדאו התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה

פרויקט פינוי בינוי הגדול ביותר שהיה עד כה בעיר- 870 יחידות דיור חדשות ו 4000 מ"ר לשטחי ציבור אושר סופית.ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "נתניה עושה כל מאמץ כדי לפתח מתחמי מגורים ותעסוקה חדשים בעיר"

התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה

הוועדה למתחמים מועדפים לדיור אישרה תכנית לפינוי בינוי במתחם ש"י עגנון בקרית נורדאו  שאושרה במועצת העיר לפני כחצי שנה. המתחם ממוקם בין הרחובות זלמן שניאור וקרן היסוד בשכונה.
התכנית מציעה פינוי והריסת המבנים הקיימים 8 מבני רכבת ובהם 208 יחידות דיור - ובנייה של 870 יחידות דיור חדשות וחנייה תת קרקעית ב 14 מבנים חדשים שגובם 8 25 קומות, הגדלת שטח למבני ציבור, הקצאת שטחים לצרכי ציבור המשולבים במגרשי המגורים על שדרות ש"י עגנון,שטחי ציבור וכן שבילים ורחובות בסך כולל של 28 דונם. 20% מיחידות הדיור יהיו קטנות -עד 80 מ"ר כולל ממ"ד, במקום 208 יחידות דיור הקיימות כיוםוכן ייבנו דירות גדולות.

חדשות נדל"ן - עכשיו זה סופי: אושרה תכנית פינוי בינוי בקרית נורדאו

התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה

עוד נכללים בתכנית כ 4000 מ"ר לשטחי ציבור הן במגרשים נפרדים המאפשרים אשכול גני ילדים מעונות יום וכדומה והן שטחים המשולבים במבני המגורים וישמשו לשימושים קהילתיים ותרבותיים.
מבחינת העירייה, מדובר באחת הסנוניות הראשונות במסגרת הפעילות הכוללת של עיריית נתניה, לקידום התחדשות של מרקמים עירוניים ותיקים, במרכז העיר והשכונות שכללה קידום כנית מתאר להתחדשות עירונית לשכונות: קריית נורדאו, נאות שקד, דורה ומרכז העיר, בשיתוף ובמימון משרד הבינוי והשיכון, תכניות שלהערכת גורמים עירוניים, עתידות לקבוע במידה רבה את פני השכונות הוותיקות ואת פניה של מרכז העיר.

חדשות נדל"ן - עכשיו זה סופי: אושרה תכנית פינוי בינוי בקרית נורדאו

התחדשות עירונית בקרית נורדאו. הדמיה

ראש העיר, מרים פיירברג-איכר: "נתניה עושה כל מאמץ כדי לפתח מתחמי מגורים ותעסוקה חדשים בעיר, וזאת בצד תהליכי חידוש והחייאה בשכונות הוותיקות של נתניה וכמובן בלב העיר. מבחינתנו, תהליכים אלו חייבים להיות משולבים זה בזה ובתוך כך - תורמים להמשך מינופה ושגשוגה של העיר."