תמונה: עיריית נתניה מספר התחלות הבנייה בנתניה ממשיך לרדת תמונה: עיריית נתניה

בהתאם לנתוני הלמ"ס שפורסמו בימים אחרונים, מספר הדירות שבנייתן החלה בשנה האחרונה ירד בכ-12% בתוך 12 חודשים

תמונה: עיריית נתניה

המספר הגבוה ביותר של דירות שהחלה בנייתן בחודשים יולי 2017–יוני 2018 היה בתל אביב-יפו, כ-3,030 דירות, עלייה של 20.6% בהשוואה לתקופה הקודמת. נתניה מדורגת במקום התשיעי עם 984 דירות. לעומת התקופה הקודמת (יולי 2016-יוני 2017) בה נבנו 1117 דירות (התחלות בנייה). בשנה לפני נבנו 1868, כך שמדובר בירידה של כ- 48% בשנתיים האחרונות.

מדובר במגמה ארצית, בחודשים יולי 2017-יוני 2018 החלה בנייתן של כ-44,000 דירות ברחבי הארץ, מספר הדירות שהחלה בנייתן בתקופה זו היה נמוך ב-20.2% מזה שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד (יולי 2016–יוני 2017).