רחוב הרצל נתניה | צילום: נתניה נט המטרה: רישיון עסק תוך 60 יום רחוב הרצל נתניה | צילום: נתניה נט

איגוד מנהלי רישוי העסקים ברשויות המקומיות, בראשותו של נפתלי קאיקוב, המכהן כמנהל אגף רישוי עסקים בעיריית נתניה מקדם יוזמה חסרת תקדים שנועדה לסייע לעסקים הקטנים בנתניה ובארץ בכלל

רחוב הרצל נתניה | צילום: נתניה נט

בימים אלה מקודמת רפורמה מהפכנית, שנועדה לשנות את הרגולציה הקיימת כיום, העוסקת במתן רישיון עסק וחידוש תכוף של רישיון העסק לרגולציה של מתן רישיון עסק לצמיתות והתמקדות בבקרה ופיקוח על הפעלת עסק בהתאם לתנאי הרישיון. זאת במסגרת מדיניות פורום ה - 15 של הרשויות המקומיות ומרכז השלטון המקומי להקלה ולסיוע לעסקים הקטנים.

במסגרת זו מוצע שינוי גם ברמה הארגונית, תוך הקמת גוף חדש בכפוף לרשויות המקומיות, אשר ירכז בתוכו את כל גורמי הרישוי השונים, לרבות נציג משרד הבריאות, נציג כיבוי אש וכדומה וינהל, באיגום משאבים ובניהול אפקטיבי ומהיר, את תהליך הוצאת הרישיון.
רישוי עסקים קובע כידוע כי אדם אינו רשאי לפתוח עסק ללא רישיון אולם למעשה זו גזירה שאין היזם יכול לעמוד בה משום שהוא לא יכול להמתין שנה לפתיחת העסק וכך נוצר מצב שבו בעלי עסקים בכל הארץ פותחים את העסק ללא רישיון. יצוין כי רוב העסקים אשר אינם מחזיקים ברישיון הם דווקא עסקים בתחום המזון, שהיעדר הפיקוח בהם פוגע למעשה בבריאות הציבור.

חדשות נדל"ן - המטרה: רישיון עסק תוך 60 יום

נפתלי קאיקוב, מנהל אגף רישוי עסקים בנתניה

כמו כן גורר אחריו הלו"ז הארוך, כתבי אישום כנגד הבעלים אשר נאלצים להגיע לבתי משפט בגין תביעות על ניהול עסק ללא רישיון. זאת ועוד - בעלי העסקים נדרשים להעסיק יועצים פרטיים לקידום הליכי הרישוי ולעמוד בתנאי רישוי שלא פעם אינם רלבנטיים לסוג העסק. גם הרשויות המקומיות יוצאות נפסדות מן התהליך, שכן הן נדרשות להשקיע משאבים רבים בעסקים הפועלים ללא רישיון עסק כמו פיקוח עירוני להגשת כתבי אישום, יועצים משפטיים להגשת התביעות בבתי המשפט ועוד.

יודגש כי במקביל קידמה הכנסת ואף אישרה בקריאה ראשונה חוק רישוי דיפרנציאלי בנושא, (שפוצל מחוק ההסדרים) אשר אינו תואם את ההצעה הנוכחית ולנוכח ההסתייגויות שהועלו בנושא - הנחה מנכ"ל משרד הפנים בינואר 2018 על הקמת צוות עבודה לבחינת הרפורמה המוצעת.
הרפורמה הוצגה בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת בראשותו של חה"כ יואב קיש , אשר כך נמסר - גילה עניין רב בהצעה וזאת לאור תמיכת השלטון המקומי והארגונים הכלכליים. בשלטון המקומי מאמינים כי המלצותיהם יוכנסו לחוק הרישוי בקריאה שנייה ושלישית.

ליוזמה שותפים מנכ"ל איגוד רישוי עסקים בארץ, מר יגאל ספרונוב, יחד עם עיריית תל אביב יפו ויו"ר פורום ה- 15 וכן הגב' איילת וסרמן. כמו כן שותפים ליוזמה איגוד המסעדות והברים, התאחדות בתי המלון, איגוד התעשיינים, לשכת המסחר, איגוד אולמי השמחה ועוד.

מנחם אילוז, יו"ר עמותת התאחדות בעלי עסקים ועצמאים בנתניה אמר בתגובה "אנחנו מברכים על כל פעולה שתעזור לעסקים בנתניה. אנחנו קוראים בכל לשון בקשה לעיריית נתניה ולמנכ"ל רישוי עסקים, לדאוג לכך שגם עסקים בעלי חריגת בנייה ישנה שמסורבים לקבל רישיון עסק, יוכלו לקבל רישיון עסק כחוק. בנוסף אנחנו נבחן את הרפורמה לעומק ונעקוב מקרוב אחר ביצועה בפועל"