תמונה : עיריית נתניה 54 אלף לינות תיירים ברבעון הראשון של 2018 תמונה : עיריית נתניה

התאחדות המלונות פרסמה דו"ח לפיו קיים גידול של 17% בלינות תיירים בעיר נתניה לעומת הרבעון הראשון של 2017

לינות התיירים בנתניה היוו היוו כ-23% מסך הלינות בארץ. 

לינות ישראלים: כ- 55,800, גידול של 26% לעומת שנת 2017 ושל 41% לעומת 2016 (יש לציין כי השנה חל ערב פסח במרס לעומת השנים 2017 ו-2016 בהן חל כל הפסח במהלך חודש אפריל).
סה"כ הלינות בנתניה: 135,300- גידול של 16% לעומת 2017 וגידול של 47% לעומת 2016.

תפוסת החדרים הממוצעת בנתניה עמדה על 51%.

מהתאחדות המלונות נמסר "אנחנו שמחים שמגמת העלייה בתיירות הנכנסת לישראל נמשכת ועשויה להביא את שנת 2018 לשיאים חדשים.
יחד עם זאת, יש לזכור כי אנחנו ממשיכים להתמודד עם בעיית המחסור בכ"א ודרישת רשות המיסים לתשלום רטרואקטיבי של היטל העסקת מבקשי מקלט, סוגיות מהותיות שממשיכות לאתגר את הענף ויש להביא לפתרונן בהקדם".