עיריית נתניה תושבי נתניה, לאן הולך הכסף שלכם? עירית נתניה | צילום: נתניה נט

הצעת התקציב של עיריית נתניה לשנת 2018 עומדת על כ- 1.587 מיליארד ש"ח, ומשקפת גידול של כ- 101 מיליון שקל לעומת תקציב 2017. תקציב הפיתוח העירוני בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד על סך כולל של  634 מיליון שקל 

תקציב העירייה יובא לאישור מועצת העיר ולאחר מכן לאישור משרד הפנים.

סה"כ עומדת הצעת התקציב הרגיל העירוני והבלתי רגיל על סך של כ- 2.044 מיליארד ש"ח.

תקציב החינוך

סך הוצאות 575 מליון שקל המהווים למעלה משליש מסך כלל התקציב העירוני.

הוחלט להגדיל את מימון ההיסעים בחינוך רגיל ובחינוך מיוחד ולהפחית השתתפות הורים בהיסעים. כמו כן, הוגדל משמעותית תקצוב ניקיון בתי הספר היסודיים, תגבור יוזמות לנוער וצעירים, פיתוח והגדלה של פרויקט הזנה בחינוך מיוחד, הגדלת מימון מרכזים לגיל הרך, העשרה והגדלת פרויקט "עיר המחר" והרחבה בפעילות פרויקט שיעורי שחיה.

פתיחת 18 גני ילדים חדשים בספטמבר 2018 והמשך בניה חדשה ופיתוח של 10 בתי ספר יסודיים וארבעה בתי ספר על יסודיים. כמו כן תוספות סייעות אישיות ומלווי הסעות, ותוספות משרות למנהלי מועדוני נוער כהשקעה ופיתוח אוכלוסיית הצעירים ומניעת הגירה שלילית.
העירייה הגדילה את המימון העירוני לסייעת שניה לגני הילדים בגילאי 3-4, כתוצאה מהפחתת השתתפות משרד החינוך בכשני מלש"ח. כמו כן, הגדלת מימון עירוני למרכזי הנוער וכן לתלמידים במוסדות חוץ ברשויות אחרות. בנוסף, הרחבת פרויקט "ניצנים" לצהרונים למתכונת תקציב שנה שלמה.

רווחה

סך של 201.6 מליון שקל המהווים גידול בהוצאה מתקציב 2017 מקורי בסך 13.3 מליון שקל.
גידול בהיקף העסקת עובדות סוציאליות בתוכניות הרווחה השונות במימון 75% משרד רווחה, כולל עובדי מוקד קליטה אתיופים, שנקלטים להעסקה כעובדי עירייה ולא עמותה, בהנחיית משרד הרווחה.

שיפור פני העיר 

היקף הוצאה לניקיון העיר 103.2 מליון שקל המהווים גידול של כ-7.7 מליון שקל בעלות ניקיון העיר מול תקציב שנה קודמת המקורי.

חופים

נפתחה תחנת הצלה נוספת בחוף פולג, וכן מתוכננת תחנת הצלה חדשה בחוף "בלו ביי" בחודשי הקיץ לרווחת תושבי העיר.

תיירות

הקצאת תקציב נוסף ל"אגודה לעידוד התיירות" בגין חיזוק פרסום והשיווק במטרה להגדיל את נתח השוק למלונאות ועסקים בעיר מתיירות פנים וחוץ כהשלמה לתקציבי משרד תיירות.

תקציב הפיתוח

תקציב העירייה לפיתוח לשנת 2018 מורכב מהקצאות משרדי ממשלה, רשות מקרקעי ישראל, פיס, הלוואות וקרנות פיתוח ויעמוד על כ- 457 מליון שקל. בתוספת תקציבי החברות העירוניות יעמוד תקציב הפיתוח על סך כולל של 634 מיליון שקל.

תשתיות, תחבורה ותיירות

השלמת בינוי רמפות לחיבור גשר האר"י לכביש 2, שיתווסף לרמפה המזרחית שנבנית בסך השקעה מעל 80 מליון שקל, מתוכן מימון עירוני כ – 25 מליון שקל. פרויקט חידוש רחוב הרצל, בקטעים מדיזינגוף ועד סמילנסקי כולל כיכר ציון וכיכר גורדון, במסגרת הסכם "הגג" החדש, שנחתם עם רמ"י, ויושקעו בו כ- 32 מליון שקל. 

בנוסף תכנון וביצוע שכונות נת' 556, 545 א' ושכונת בן ציון, המשך פיתוח מגרש ה"קופסא" ברח' החשמונאים, סלילת רחוב אברהמס, שיקום אזור התעשייה קריית אליעזר בסך של כ- 49 מלש"ח. פיתוח מתחם אנדריוס ופיתוח כיכרות מתקציב משרד התחבורה בסך של כ- 21 מליון שקל. כמו כן, יפותחו כבישים, מדרכות ותאורה בסך של כ- 55 מליון שקל, חלקם לשדרוג רחובות ותיקים בעיר ובשכונות.
בחופים ובטיילות יושקעו כ– 21 מליון שקל בהשתתפות משרד התיירות, להקמת שתי מעליות חדשות לים, בחוף ארבע עונות ובחוף טיילת איילנד והמשך פיתוח טיילת המלכים.
בשיפור פני העיר יושקעו כשני מליון שקל וכן גינון כ- 21 מליון שקל, בדגש להקמת מתחמי גינות חדשים, פיס ירוק וכן הקמת פארק איינשטיין, שישתרע על שטח של 50 דונם 
כמו כן, יושקעו כ- 34 מליון שקל בבניה ושיפוץ מבני ציבור, מתוכם כשישה מליון שקל מימון עירוני, הכולל השקעות במרכזים הקהילתיים, מועדוני נוער, מעונות יום בשכונות. בנוסף, יושקעו תקציבים להנגשת מבני ציבור ובניית דיור ציבורי לקשיש במימון משרד הקליטה.

מוסדות חינוך ההשקעות מתקציב הפיתוח לבינוי מוסדות חינוך בשכונות: קרית השרון, עיר ימים, אגמים וגם מרכז העיר. לשנת הלימודים שתיפתח בספטמבר 2018 נערכת העירייה לבינוי 13 גני ילדים חדשים והמשך בניה חדשה ופיתוח של 10 בתי ספר יסודיים וארבעה בתי ספר על יסודיים, בסך של 118 מליון שקל. כמו כן, יבוצעו עבודות שיפוץ ורהארגון, כולל הנגשה כללית ופרטנית במוסדות החינוך ברחבי העיר וכן מערכות כיבוי אש בסך של כ- 59 מליון שקל, וכן יבוצעו השקעות בהצטיידות ומיזוג אויר בחלק מהמסגרות החינוכיות.

פרויקטים לפיתוח באמצעות חל"ת עבודות בהיקף של כ- 117 מליון שקל, מקורות המימון העיקריים הינם הרשאות מרשות מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה. פיתוחם של נת' 600 כשלושה מלש"ח, נת' 750 ומתחם החורשה כ- 4.5 מליון שקל, עיר ימים בכ- 18 מליון שקל, קריית יהלום בסך של שישה מלש"ח, מתחם טשרניחובסקי כ- 4 מליון שקל, פארק אגם החורף כשני מלש"ח ונת' 542 כ- 14 מליון שקל.

במסגרת הסכם הגג במתחם המזבלה, נת' 620 יושקעו כשלושה מליון שקל באגם א',ב',ג' כ- 30 מליון שקל בשכונת עין התכלת 11.5 מליון שקל, רח' הרצל כ- 18 מליון שקל והסטת נחל אילנית כשלושה מליון שקל.

פרויקטים שיבוצעו באמצעות תאגיד "מי נתניה" המשך שדרוג תשתיות המים וביוב ברחובות העיר, בעלות של כ- 45 מליון שקל. פיתוח שכונות ומתחמים חדשים, שדרוג קו מאסף לביוב "אודים"-שלב א', שדרוג תחנת שאיבה "אביר"-שלב א', שדרוג קווי ביוב ראשיים במחלף נתניה, שדרוג קו סניקה, מבנה ומערך גופים בית תחנת שאיבה בית יצחק, וכן שיפוץ מאגר קריית נורדאו וציוד שאיבה בקידוחים.

פרויקטים באמצעות קרן נתניה היקף פעילות כ- 15 מליון שקל. הקמת מרכז יום למזדקנים לבעלי צרכים מיוחדים, הרחבת גני לוטי רייך ובית גיא בקרית השרון, המשך מימון בגרויות בבתי הספר לשעות אחר הצהריים, וכן המשך מימון מלגות למוזיקה לעידוד אמנים צעירים בקונסרבטוריון. המשך מימון לעולים צרפתים במשרד אגף הרווחה, וכן פרויקטים נוספים ברחבי העיר.

הצעת התקציב תובא לאישור מליאת המועצה ב- 13 בדצמבר 2017.