אחוז העסקים בסכנת סגירה | גרף: דן אנד ברדסטריט נתניה מובילה את רשימת הערים המבוקשות על ידי תושבי חוץ אחוז העסקים בסכנת סגירה | גרף: דן אנד ברדסטריט

כמות רכישת הדירות ע"י תושבי חוץ נמצאת ברמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2003, על פי דוח שפורסם על ידי הכלכלן הראשי במשרד האוצר

נתניה סוגרת את הפער מירושלים כיעד מועדף לרכישות על ידי תושבי חוץ

סך הדירות שרכשו תושבי חוץ באזור נתניה בחודשים ינואר-אוגוסט 2016 עומד על 423 מתוך 1566 דירות בארץ. אף כי מדובר בירידה של 28% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, זהו עדין שעור הירידה המתון ביותר מבין שלושת האזורים הדומיננטיים ברכישות תושבי חוץ. רידה של 41% במספר הדירות שנרכשו על ידי תושבי חוץ בירושלים וירידה של 36% בתל אביב. גם ירידה זו חלה לאחר גידול חריג, בשיעור של 78% ברכישות תושבי חוץ בנתניה בשנת 2015. "סביר להניח שגידול זה ברכישות תושבי חוץ באזור נתניה, שמאופיין בשיעור גבוה יחסית של צרפתים, נבע לפחות בחלקו מגל פיגועי הטרור בצרפת באותה שנה" כך על פי אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר.
חדשות נדל"ן - נתניה מובילה את רשימת הערים המבוקשות על ידי תושבי חוץ

רכישת דירות ע"י תושבי חוץ בנתניה| גרף: משרד האוצר

התפתחויות אלו ברכישות תושבי חוץ באזור נתניה בשנה וחצי האחרונות, מביאות לכך שאזור זה הולך וסוגר את הפער בינו לבין ירושלים, בראש מפת ההעדפות שלתושבי החוץ בישראל.
הירידה ברכישות של תושבי החוץ באזור נתניה בחודשים ינואר-אוגוסט 2016 חלה במקביל לירידה משמעותית ברמות המחירים של הדירות הנרכשות, בפרט בפלח השוק של דירות יד שנייה. כך מחירה הממוצע של דירה יד שנייה שנרכשה על ידי תושבי חוץ בנתניה באותה תקופה עמד על 1.8 מיליון ש"ח, נמוך ב-19% בהשוואה למחירה הממוצע של דירה יד שנייה שנרכשה על ידי תושבי חוץ אשתקד. 

ירידה חדה זו נובעת במידה רבה משינוי תמהיל העסקאות הבא לידי ביטוי בין היתר בעלייה בחלקה היחסי של העיר נתניה ברכישות אלו. כך בעיר נתניה עצמה ירד מחירה של דירה יד שנייה על ידי תושבי חוץ בשיעור של 8.4% בלבד. 

חדשות נדל"ן - נתניה מובילה את רשימת הערים המבוקשות על ידי תושבי חוץ

רכישת דירות ע"י תושבי חוץ בנתניה| גרף: משרד האוצר

התושבים הישראלים "מתחרים" עם תושבי החוץ

הירידה החדה ברמות המחירים של דירות יד שנייה שנרכשו על ידי תושבי חוץ בנתניה בשנת 2016 הביאה לצמצום משמעותי של פערי המחירים בין דירות הנרכשות על ידם לבין רכישות הישראלים. כך שבעוד שבשנת 2014 היה מחירה הממוצע של דירה יד שנייה שרכשו תושבי חוץ בעיר היה גבוה ב-30% ממחירה של דירה יד שנייה שרכשו ישראלים, בחודשים ינואר-אוגוסט 2016 הצטמצם פער זה ל-7% בלבד. במובן זה התושבים הישראלים "מתחרים" עם תושבי החוץ על דירות יד שנייה בנתניה. ה"תחרות" עם התושבים הישראלים משמעותית יותר בפלח השוק של הדירות החדשות, שם מגיע משקלם של תושבי החוץ ל-11% מסך העסקאות בעיר עם פערי מחיר של 7%.