בית חולים לניאדו בית חולים לניאדו בגרעון של 235 מיליון שקל בית חולים לניאדו
תוכנית הבראה שמתגבשת ע"י משרד האוצר ומשרד הבריאות תכלול קיצוצי שכר ותמיכה ממשלתית
התוכנית תתפרס על פני חמש שנים, בין היתר הוצאות התפעול יקוצצו, המערך הכלכלי יחוזק ויוקפאו מתן דרגות
 

ית החולים לניאדו, נמצא בבעלות חסידות צאנז ונממצא במשבר פיננסי קשה. בחודשים האחרונים מתגבשת תוכנית הבראה לחמש השנים הקרובות, ע"י משרד הבריאות ומשרד האוצר.
מבדיקה שערך רואה חשבון אותו מינה משרד הבריאות, עלה כי הגירעון המצטבר של ביה"ח עומד על 234 מיליון שקל בסוף שנת 2015, והגירעון השנתי המייצג עמד על 50 מיליון שקל.
בית החולים קיבל באפריל האחרון תמיכה של 15 מיליון שקל מהמדינה המהווה מקדמה לתמיכה הכוללת. המדינה תעביר לבית החולים 11 מיליון שקל נוספים. המדינה תתמוך בבית החולים עד שיגיע בית החולים לאיזון תקציבי. 

תוכנית ההבראה מגדירה מתווה לפריסת חובות בית החולים בחמש השנים הקרובות. הוצאות השכר השוטפות יקוצצו, מתן דרגות יוקפא, הוצאות התפעול יצומצמו ויכולות מערך הרכש יגדלו. המערך הכלכלי של ביה"ח יורחב, כן יבוצעו פעולות להגדלת היקף הכנסות בי"הח והגדלת התרומות שמגייס ביה"ח

שר הבריאות יעקב ליצמן על הגרעון: "לניאדו זאת רק דוגמה, כמעט כל בתי החולים עוברים את המשבר הזה ברוטציה, גם לניאדו קיבל כבר תוכנית הצלה בעבר, ובמשבר של הדסה אני מאשים את השרה הקודמת שנתנה למצב להידרדר למימדים שהגיע",