מרים פיירברג איכר עתירה: מרכז ספורט לאוכלוסייה הדתית בצפון נתניה מרים פיירברג איכר
עתירה נגד עיריית נתניה: שמואל לבייב ואלי גרידיש עתרו לבית המשפט בדרישה "יש להכיר בנו כזוכים במכרז מרכז הספורט"
חברת רז ניהול בתי מלון בע"מ, בבעלות אלי גרידיש וחברת יהלומי אי.גי.אס.טי בע"מ, בבעלות שמואל לבייב, עתרו השבוע לבית המשפט המחוזי מרכז בדרישה להכריז עליהן כזוכות במכרז של עיריית נתניה להקמת והפעלת מרכז ספורט לאוכלוסייה הדתית בצפון נתניה.
 

ד"ר שריפי המייצג את העותרות, טען כי: "מאז זכייתן במכרז, השקיעו העותרות מיטב אונן והונן בקידומה של הזכייה והגשמתה הלכה למעשה. הן שיריינו תקציבי עתק למימושה. הן שכרו יועצי תכנון. הן גייסו לטובת הפרוייקט תקציבאים. הן השקיעו בפרוגרמה מפורטת בניהול אדריכל ומהנדס. הן שילמו ממיטב כספן עבור כלכלנים, יועצים משפטיים ושאר פרוייקטורים על מנת להביא את הזכייה במכרז לידי מימוש". 

ע"פ העתירה, מאידך, דומה כי העירייה התנהלה דווקא בעצלתיים בכל הכרוך במימושו של המכרז, ועד לעצם היום הזה לא זכו העותרות לקבל את אישורו של משרד הפנים להסכמי ההקמה וההפעלה של מרכז הספורט.
אומנם העותרות עודכנו על ידי העירייה כי תגובת משרד הפנים משתהה עקב המיגבלות במשק המים שהטיל המחוקק בשל תנאי הבצורת שהתהוו לאחר הנפקת המכרז, אולם מיגבלות אלה הוסרו כבר במהלך שנת 2012, ואין כל סיבה לעיכוב נוסף.

האם בוטל "המכרז בהשקט ובאין רואה"?

עוד טוען שריפי כי לשם ביטול מכרז, על ועדת המכרזים להחליט במפורש על ביטולו וכן נדרש כי ראש העיריה תאשר את החלטתה של הוועדה. "כלום מבקשת העיריה לומר כי ביטלה את המכרז בהשקט ובאין רואה"? טוען ד"ר שריפי

תגובת עו"ד רומית סמסון

ב"כ העירייה, עו"ד רומית סמסון, כתבה בשנת 2013 "אין, ולא יכול להיות, כל ספק כי מרשתך לא זכתה במכרז שמספרו 90/07 להקמת מרכז ספורט לאוכלוסייה הדתית בצפון נתניה, כמו כן, אין כל ספק כי מכרז זה בוטל ומת מיתה טבעית כבר לפני שנים"

בשנת 2014 כתבה עו"ד סמסון "מרשותייך לא זכו במכרז שפורסם על ידי העירייה בשנת 2007 ועל כך אין כל מקום לדון כעת במימוש זכייתן". עוד הוסיפה "מרשתך היא זו שהודיעה לעירייה כי לא תוכל לעמוד בהצעתה והיא מבקשת לשנותה".

תגובת העירייה

אכן בשנת 2007 פרסמה העירייה מכרז להקמת קאנטרי חרדי בצפון העיר. 

למכרז הוגשה הצעה אחת שלא התאימה לדרישות העירייה, כאשר לאחר משא ומתן ארוך- הודיעה החברה הזוכה כי לא תהיה מסוגלת להקים קאנטרי במקום וביקשה לסגת מהמכרז.

לפני כשנתיים פנה לראשונה עו"ד שריפי לעירייה בבקשה שהחברה אותה הוא מייצג תקים את הקאנטרי במקום. העירייה השיבה כי מרשתו היא זו שנסוגה מן המכרז ומכל מקום - המכרז במתכונתו המקורית כבר אינו עומד על הפרק, שכן עירייה מבקשת לבצע משהו אחר באותו מיקום.
בהתאם לכך, פרסמה העירייה מכרז להקמת מגרש הוקי קרח אולם לבסוף לא הוגשו הצעות.

בימים אלו שוקלת העירייה את מדיניותה לגבי המתחם המדובר, טרם הוחלט מה יוקם במקום ונבהיר כי לאחר קבלת החלטה- יפורסם מכרז כדין וכל מי שירצה יוכל להשתתף בו.

נדגיש כי אין כל רלבנטיות כיום למכרז שפורסם בשנת 2007 בו הזכיין ויתר על זכייתו וכל טענה אחרת חוטאת לאמת.