מתחם פינוי בינוי חדש בנתניה הדמיה | קסם הדמיות

מנכ"ל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית הכריז על מתחם פינוי בינוי חדש בנתניה 

ההכרזה על מתחם כמתחם לפינוי-בינוי מקנה ליזם את הטבות המס הקבועות בחוק, שהינן חיוניות למימוש הפרויקט, וכן מחילה עליהם את ההסדרים הקבועים בחוק בנושא "דייר סרבן".
ההכרזה מתבצעת בשלב מתקדם יחסית של הפרויקט, לאחר שהתכנית הופקדה להתנגדויות על ידי מוסד התכנון המוסמך לאשרה, ולאחר שהיזם השלים חתימה על הסכמי פינוי-בינוי עם בעלי דירה בפרויקט בהיקף של 67% לפחות, כך שמדובר במתחמים המצויים ברמת בשלות גבוהה לביצוע.

המתחם נמצא ברחוב קצנלסון 1-11 בנתניה. המתחם נמצא בשכונת קרית נורדאו בין הרחובות פנחס לבון, יצחק כצנלסון ורותם. במתחם קיימות 48 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 192 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא קרדן נדל"ן בע"מ.
הפרויקט משתרע על פני 2.7 דונם, ובמסגרתו ייהרסו שלושה בנייני מגורים הכוללים 48 יחידות דיור ובמקומם ייבנו שני בניינים בני כ-192 חידות דיור, עם 8 ו-32 קומות כולל שטחי מסחר ומבני ציבור.

ההשקעה המשוערת בפרויקט עומדת על 274.98 מיליון שקלים