הישג לאגף רישוי עסקים בעיריית נתניה צילום: נתניה נט 

אגף רישוי עסקים בעיריית נתניה עמד במדדים שהציב משרד הפנים וזכה לציון הגבוה ביותר 100  

בהתאם לנתונים שהציג משרד הפנים חל גידול בשיעור העסקים הפועלים עם רישיון עסק בנתניה ועומד כיום על 78% עסקים הפועלים עם רישיון עסק כחוק .מנהל אגף רישוי עסקים בעיריית נתניה, נפתלי קאיקוב, מסביר כי מדובר בהישג חסר תקדים עליו שקד אגף רישוי עסקים וזאת ע"פ תיקון 34 לרפורמה ברישוי עסקים שהוביל בתמיכתה המלאה ובהובלתה של ראש העיר והנהלת העיר.

במטרה להקל על בעלי העסקים ולהפחית את נטל הרגולציה, בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים הוארך תוקף רישיונות עסק רבים לתקופת של 10 שנים ו15 שנה ונקבע כי לא יקבע תקופת תוקף לרישיון הקצרה מ-5 שנים, אלא מנימוקים מיוחדים. בנוסף, לעסקים במסלול רישיון בתצהיר לא תיקבע תקופת תוקף קצרה מ-10 שנים, אלא באישור ועדת הפנים של הכנסת.