רכישת דירות להשקעה באזור נתניה, בין השנים 2002  - 2015  להשתכר משכורת ממוצעת ולקנות דירות להשקעה במיליונים רכישת דירות להשקעה באזור נתניה, בין השנים 2002 - 2015. תרשים: משרד האוצר

דוח משרד האוצר שפורסם היום, מעלה תמונה מדאיגה באשר לעסקאות הנדל''ן בנתניה. 30% מרוכשי הדירות להשקעה בעיר ברבעון החולף, לא דיווחו כלל על הכנסה. חשש כבד להעלמות מסים בהיקפים גדולים בתחום הנדל"ן בעיר. 

נתניה: שיאנית מכירת דירות להשקעה

על פי נתוני סקירת ענף הנדל''ן למגורים לרבעון ראשון של 2015, שפורסם היום על ידי משרד האוצר, עולה כי רכישות המשקיעים באזור נתניה הגיעו לרמתן ההיסטורית הגבוהה ביותר. במהלך הרבעון הראשון של השנה נמכרו בעיר אלף דירות להשקעה, אשר מהוות עלייה של 15% בהשוואה לרבעון הקודם. וזאת בהמשך לגידול של 51% שנרשם בנתניה ברבעון האחרון של 2014.

מרבית רוכשי דירות להשקעה, הינם תושבי חוץ

חלק ניכר מהמשקיעים שרכשו דירות בנתניה והביאו אותה למקום הראשון בארץ במכירת דירות להשקעה, הינם תושבי חוץ.
אלה שרכשו הכי הרבה דירות, הם גם אלה שדיווחו על הכנסות הכי נמוכות
עוד עולה מהדו''ח של משרד האוצר, כי רמות השכר של המשקיעים "הכבדים" באזור נתניה, אינן תואמות את שווי הדירות שבבעלותם. השכר הממוצע למשק בית, שרכש דירה להשקעה באזור נתניה ברבעון הראשון השנה, עמד על 33 אלף שקלים, כאשר המחיר הממוצע לדירה עמד כמיליון ו-800 אלף שקלים. בנוסף לכך, 30% מהשקיעים כלל לא דיווחו על הכנסות ודווקא בקרב אוכלוסייה זו רמת המחירים של הדירות הנרכשות היתה גבוהה ביותר, ועמדה על 5.2 מיליון שקלים.

חדשות נדל"ן - להשתכר משכורת ממוצעת ולקנות דירות להשקעה במיליונים

 רוכשי דירות להשקעה באזור נתניה – רבעון ראשון 2015. שכר למשק בית ושיווי רכישות – לפי מספר דירות שבבעלותם. תרשים: משרד האוצר

הפערים בין רמות השכר בקרב המשקיעים המדווחים במערכת המס, לבין מספר הדירות שבבעלותם ושווין, מעלה ספקות כבדות באשר למקורות ההון של המשקיעים.
מהנתונים המוצגים בלוח בולטת העובדה שדווקא רוכשי הדירות "המרובות" (מעל 1 דירה להשקעה) מתאפיינים ברמות שכר נמוכות יותר. "יש בממצאים אלו כדי להציב סימני שאלה ביחס למקורות ההון שאפשרו למשקיעים אלו לממן את רכישותיהם", נכתב בדו''ח של משרד האוצר. "בפרט לנוכח העובדה שהחל מסוף 2015 נדרש הון עצמי של 50% לרכישת דירות להשקעה".