data center בהשקעה ראשונית של 350 מיליון שקל יוקם בנתניה הדמיה. דורון אהלי אדריכלים

קבוצת לוינשטיין נמצאת במו"מ מתקדם למכירת 50% מקרקע בנתניה תמורת 43.75 מיליון שקל 

קבוצת לוינשטין נכנסת לתחום הקמה ותפעול של מרכזי נתונים (Data Center). החברה דיווחה לבורסה בת"א על מו"מ לעסקה במקרקעין באזור התעשייה הצפוני של נתניה. היקף ההשקעה בשלב הראשון של הקמת הדאטה סנטר) מוערך בכ-350 מיליון שקל, ללא מרכיב הקרקע. בשלב זה טרם נחתמו הסכמים מחייבים.

לוינשטין תמכור 50% מהקרקע שבבעלותה, בשטח 13 אלף מ"ר בייעוד מסחר ותעשייה ברחוב שכטרמן 16 בנתניה, בתמורה ל-43.75 מיליון שקל. הרוכשת בבעלות קבוצה בינלאומית מובילה המתמחה בהקמה ותפעול של דאטה סנטרים, וביחד שתי השותפות יחתמו על הסכם שיתוף פעולה להקמת מיזם משותף בקרקע.

בשלב הראשון מתוכנן בין היתר דאטה סנטר בקיבולת של כ-16 מגה וואט ויותר שעיקרם ייבנה מתחת לקרקע, בכ-350 מיליון שקל.
בשלב השני יוקמו שטחים נוספים בשטח כולל של כ-35 אלף מ"ר שישמשו למסחר, תעסוקה ומשרדים ושימושים נוספים שיקודמו בתב"ע חדשה.
שאולי לוטן, מנכ"ל לוינשטין והבעלים "קבוצת לוינשטין נכנסת לתחום חדש, בשותפות עם קבוצה בינלאומית בעלת נסיון מוכח בהקמה ותפעול של מרכזי נתונים. כל אחד מהצדדים מביא עמו ערך מוסף משמעותי וייחודי - לוינשטין מביאה את המיקום המנצח של הקרקע, יכולות הנדסה ובנייה גבוהות ואיתנות פיננסית, והשותף הבינלאומי מביא ניסיון עשיר בהקמה ותפעול של דאטה סנטרים, נגישות ללקוחות פוטנציאליים בתחום ואיתנות פיננסית. כל אלה יתרמו להצלחת החיבור והפרויקט המשותף".

הקרקע בנתניה ממוקמת בשכונת קריית אליעזר בעיר במגרש פינתי על רחובות שכטרמן ופלדה, סמוך לרחוב פנקס הראשי. מצפון למתחם קיים שטח ציבורי פתוח המיועד לגן ציבורי ובסמוך לו קיים שטח למבנה ציבורי. בקרקע כיום בנויים מבני תעשייה בשטח 7,026 מ"ר המושכרים ב-99% תפוסה. התב"ע החלה במקום מקנה 120% זכויות בנייה המאפשרים כבר כיום את הקמת הדטה סנטר, וכבר הוגשה תב"ע חדשה המבקשת הגדלת זכויות, בכפוף לאישור תוכנית המתאר בעיר.