נדחתה עתירת עמק חפר נגד נתניה שינוי גבולות העיר

נדחו עתירות מועצת עמק חפר שהוגשו נגד משרד הפנים ועיריית נתניה  

במסגרת העתירות שהוגשו לבג"צ, דרשה המועצה האזורית עמק חפר לבטל החלטות שהתקבלו ע"י משרד הפנים בנוגע לקידום מגורים ותעסוקה בשטח שסופח לעיריית נתניה.

בעתירה הראשונה, התנגדה מועצת עמק חפר להעברת שטח תוכנית תמ"ל 1071 והעברת הכביש והמחלף לעיריית נתניה. מדובר במתחם בצפון נתניה ובתחום המועצה האזורית עמק חפר בין כביש 2 במזרח, חבצלת וצוקי ים מצפון, אותו ביקשה עיריית נתניה לצרף לתחומה, במטרה לאפשר יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה בצפון נתניה וחיבור צפוני חדש של נתניה ישירות למחלף חבצלת.

עיריית נתניה ומשרד הפנים טענו כי יש לדחות את העתירה מאחר והחלטת הוועדה הגיאוגרפית מנומקת ומפורטת והתקבלה לאחר עבודה מאומצת של כעשקה חודשים של הוועדה, תוך שהוועדה שמעה את כלל הטענות. החלטת הוועדה אושרה ע"י משרד הפנים.

בנוסף טענה עיריית נתניה כי ההחלטה סופית וחלוטה לאור העובדה שפורסמה ברשומות ומכוחה החלו הליכי תכנון, מתן מידע לקבלנים, תיאום עם גורמי חוץ ועוד.

בעתירה השנייה כנגד החליט מנכ"ל משרד הפנים שלא להורות לוועדה הגיאוגרפית לדון בחלוקת הכנסות כתוצאה מאישור התוכנית.

במסגרת העתירה, דרשה המועצה לבטל את החלטת מנכ"ל משרד הפנים שלא לדון בחלוקת הכנסות ודרשה כי יוענק מנדט לוועדה הגיאוגרפית לדון בכך.

עיריית נתניה ומשרד הפנים טענו כי העותרת ביססה את דרישתה על נתונים שגויים ועל הכנסות שגויות שלטענתה תניב התוכנית מפיתוח שטחי המגורים ושטחי התעסוקה.

בית המשפט דחה כאמור את העתירות בטענה כי לא מוצא לנכון להתערב בהחלטות של גורמים מקצועיים שישבו על המדוכה זמן רב, בחנו את הסוגיה, קיבלו חוות דעת מהגורמים הרלוונטיים והחליטו להעביר את השטחים במלואם לעיריית נתניה וכן קבעו כי לא תהיה חלוקת הכנסות.

לאור עמדת בית המשפט בדיון, משכה המועצה האזורית עמק חפר את שתי העתירות.