מתחם הבננה בנתניה יוצא לדרך מתוך פסק הדין

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דחתה את העררים נגד תוכנית מתחם 'הבננה' בנתניה: 3,500 יחידות דיור יוצאות לדרך 

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בראשות עו"ד מורן בראון, דחתה היום (שלישי) פה אחד את העררים שהוגשו על ידי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים, המועצה המקומית אבן יהודה והמועצה המקומית קדימה צורן, נגד תוכנית "אזור נופש הבננה" בנתניה, ובכך אישרה את החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז.

הטענה בהיבט התחבורתי היתה כי "התוכנית מאפשרת הוצאת היתרי בניה לאלפי יח"ד ולאלפי מ"ר למסחר ותעסוקה, תוך הישענות על כביש 57 הפקוק, כבישים 2 ו-4 המצויים בכשל תנועתי מתמשך (F) ללא מענה לטווח הקצר ו/או הארוך, וכביש עתידי 561 שכלל לא ברור מתי יוקם. חרף האמור, התכנית נערכה וקודמה ללא הכנה ראויה, מבלי שנערכה בחינת השלכות תחבורתיות (בה"ת) מערכתית לכל אזור השרון לבחינת יכולת הכבישים הקיימים לשאת בתוספת נסיעות, ובניגוד לעמדת הגורמים המקצועיים".

הוועדה דחתה את הטענות לגבי העדר תשתית עובדתית (תחבורתית) מתאימה או ליקוי באיסוף העובדות הרלבנטיות.

חברי הוועדה סברו כי הוצגה תשתית עובדתית-תחבורתית מלאה ואין פערים שצריכים להוביל למסקנה כי התוכנית אושרה שלא כדין. לגבי הטענה כי אישור תוכנית לשכונה חדשה צריכה להתלוות לבחינה תחבורתית לכל אזור השרון, ציינו חברי הוועדה כי זו טענה מרחיקת לכת.

חברי הוועדה סוברים כי התוכנית נותנת פתרון תכנוני בדמות העדפה נכונה לתחבורה ציבורית באופן שיאפשר הפחתה של 20% נסיעות הרכב הפרטי.

חברי הוועדה ציינו לסיכום כי "לא מצאנו בטענות שרונים הצדקה למתן הוראה על הפקדת כתב שיפוי לטובתה. הטענה שהתכנית "מטילה מגבלות וקשיים" על העוררת אינה משכנעת, וגם בטענתה שהיא אינה צפויה ליהנות מההשבחה הנובעת מהתכנית אין כדי להטות את הכף. כפי שציינה הוועדה המחוזית, שטח התכנון שמצוי בתחום העוררת הוא בדרום התכנית וכולל מחלף שיאפשר חיבור לכביש 561, כאשר העוררת שמה כל יהבה על הצורך בסלילתו בפועל של כביש זה אף כפתרון למצוקת התחבורה באזור יישובי שרונים".

בחודש פברואר 2022, אישרה סופית הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז את תוכנית "אזור נופש הבננה". התוכנית כוללת כ-3,500 יחידות דיור שיוקמו במבני מגורים בני 20 עד 28 קומות וחלקם במבני מגורים של עד 9 קומות. מתוך כלל יחידות הדיור, 700 יחידות יוקצו עבור דירות קטנות ו-400 יחידות יוקצו עבור דיור מוגן.