נתניה קבלני נתניה: "רוכשי הדירות ייפגעו. משרד השיכון מתנהג בפאניקה" נתניה

הכנסה דנה בהצעת החוק לתיקון חוק המכר – ובארגון הקבלנים יוצאים למתקפה. רפי זנזורי, יו"ר ארגון הקבלנים והבונים נתניה, "הצעת החוק באה לברך אבל בפועל יוצאת מקללת

צילום: עיריית נתניה

הכנסת דנה בהצעת החוק לתיקון חוק המכר שהציע שר הבינוי והשיכון זאב אלקין, שמטרתה "הוזלה במחיר הדירות לרוכשי הדירות בישראל", לפי הנטען - ובהתאחדות הקבלנים בוני הארץ ובארגוני הקבלנים המקומיים יוצאים למתקפה. במסגרת ההצעה, ניתוק עלויות הקרקע בהצמדת מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה; פיצוי על איחור במסירת דירה גם אם האיחורים לא קשורים לקבלנים; ביטול גביית שכר הטרחה של עורך הדין של הצד המוכר.

הסעיף הראשון בהצעת החוק, נוגעת לאופן חישוב מדד תשומות הבנייה, כך שהמחיר יוצמד רק לעלויות הבנייה ולא לכל מרכיבי הדירה, יתרת הסכום לא תוצמד כלל. הסכום שיוצמד ייקבע בהתאם לעלות בנייה למ"ר, לפי חלוקה גיאוגרפית וסוג בנייה; כמו כן, ההצמדה תהיה רק עד תאריך המסירה שרשום בחוזה המכר, ולא עד מסירת הדירה בפועל.
סעיף שני עוסק בפיצוי על איחורים במסירת הדירה. עד כה, הקבלנים נדרשו לפצות את הרוכשים רק אם האיחור במסירה נגרם מנסיבות הקשורות אליו, בעוד שבמקרים בהם האיחור נבע מסיבות אחרות הם לא נדרשו בפיצוי. הצעת התיקון לחוק קובעת כי ליזם תהיה אחריות על איחור במסירה מכל סיבה והוא יידרש לפצות את הרוכשים.
סעיף שלישי הוא בקשר לשכר הטרחה לעו"ד של המוכר בהיקף כ-5,000 שקל שמושת על רוכשי הדירות בגין שירותים משפטיים כמו רישום בית משותף או העברת זכויות. הצעת החוק מבטלת את הסעיף וקובעת כי המוכר לא יהיה רשאי לגבות מרוכש הדירה שכ"ט עבור עו"ד מעבר לעלות הדירה עצמה.

חדשות נדל"ן - קבלני נתניה: "רוכשי הדירות ייפגעו. משרד השיכון מתנהג בפאניקה"
לדברי רפי זנזורי, יו"ר ארגון הקבלנים והבונים נתניה, "הצעת החוק באה לברך אבל בפועל יוצאת מקללת, משרד השיכון מתנהג בפאניקה כשהוא רואה שאין לו יכולת להוריד את מחירי הדירות, אז הוא מציע מהלך פופוליסטי. בניגוד למה שהשר אלקין חושב, היא דווקא תביא לעליית מחירי הדירות לרוכשים, כי כל הסעיפים יגולמו למעשה במחיר הדירה, ואף הם יצטרכו לשלם בגינם גם מע"מ ומס רכישה – על זה משרד האוצר שמח, שכן הוא יודע שיקבל את התגמולים על המיסים. העיתוי של החוק הוא אומלל והמדינה חייבת לעשות בו הרבה שינויים, אחרת הרוכשים ייפגעו".