מינהל אכיפה ופיקוח מפגשי תושבים עם מינהל אכיפה בעיר מינהל אכיפה ופיקוח

בימים אלה מקיימים סגן ראש העיר, אפרים בולמש ועובדי מינהל האכיפה הפיקוח והבטחון בראשות אלון אהרון, מפגשים עם נציגי שכונות וועדים ברחבי העיר

מפגשי תושבים עם מינהל אכיפה 

מינהל האכיפה הפיקוח והבטחון והשיטור העירוני נפגשים בימים אלו עם נציגי הוועדים בעיר וזאת במסגרת המשך שיפור השרות לתושב, מתן מענה לצרכי התושבים ועשייה מתמדת למען המשך שדרוג איכות החיים בכל רחבי העיר . 

אגף השיטור העירוני בעיריית נתניה מטפל בנושאים הפוגעים באיכות החיים כמו הקמת רעש, ונדליזם, אירועים בהשפעת אלכוהול ובהפרות הקשורות לנסיעה באופניים חשמליים. נציגי השיטור העירוני עוסקים באכיפת חוקי העזר העירוניים, באכיפה סביבתית, באכיפת איסורי חניה, במניעת אירועי איכות חיים ובטיפול בהם. העבודה נעשית בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומינהל האכיפה.

"חשוב לנו לשמוע את התושבים, לראות בעיניים ולהבין מקרוב על הצרכים של כל אזור, מתחם ושכונה. בהתאם למדיניות ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, אנו מקיימים מפגשים עם תושבים. חשוב לנו להיות קשובים ולתת מענה", אומר בולמש.

"אנחנו מגבירים את האכיפה בהתאם לצרכים, בתקופה שקדמה לפורים, היו תלונות על השלכת נפצים" מסביר אלון אהרון ומוסיף "אנחנו יודעים שזה מסוכן מאוד ועלול לפגוע בחיי אדם ומעבר לכך, הרעש מפריע לתושבים ולבעלי החיים. הגברנו אכיפה וביצענו פעולות שהובילו לתפיסת נערים כשברשותם נפצים. פעולה כזו מראה שיש אכיפה בשטח ולהרתעה וזו המטרה שלנו. נמשיך לעשות הכל לשמור על הסדר בעיר".