מריים פיירברג ראש העיר דורשת: לא נוריד מהתקציב של האתיופים

בעקבות הודעת משרד הקליטה על שינוי נוהלים וקיצוץ בתקציבים עבור קליטת עולי אתיופיה פנתה ראש העיר נתניה, מרים פיירברג-איכר לשר הקליטה הנכנס, ח"כ זאב אלקין במכתב דחוף

נתניה אינה מוגדרת כ"עיר עולים" למרות שקולטת עליה יותר מכל עיר אחרת בישראל 

נתניה קלטה למעלה מ- 18,000 מעולי אתיופיה, מספר זה גבוה יותר מכל עיר אחרת בישראל, נתניה משקיעה מתקציביה כ- 10 מיליון ש"ח בשנה לקליטת ואינה זוכה בהטבת מדינה הנאמדת במיליוני שקלים בשנה. בעניין זה הוגשה ע"י העירייה עתירה לבג"צ.

"קיבלתי בתמיהה רבה הודעת משרד הקליטה הנ"ל וקראתי בעיון רב הנחיות "קול קורא" באותו נושא. בימים אלה בהם המדינה מודה בטעויות שנעשו במהלך השנים בדרך קליטת יהודי אתיופיה, מודיע משרד הקליטה על שינוי בנוהלים וקריטריונים לתקצוב פרויקטים וכוח אדם עבור טיפול בקהילה שמשמעותו קיצוץ והפסקת העסקת עובדים מעולי אתיופיה" כתבה ראש העיר פיירברג-איכר.

עוד הוסיפה "ההחלטה הנ"ל של משרד העלייה והקליטה המגבילה החל מיוני 2015 הגשת ותכניות רק עבור עולי אתיופיה שעלו ב-15 שנים אחרונות ומקצצת בכוח אדם לעולי אתיופיה להפעלת הפרויקטים הינה גזירה תמוהה ביותר. מבקשת להקפיא הנוהל החדש ולקיים דיון מעמיק בנושא הואיל וההנחיה הנוכחית משמעותה פיטורי עובדים מעולי אתיופיה החל מ-1 ביוני 2015, אני בטוחה כי לא לכך התכוון משרדך".