מהנדס העיר ארז טל  איך אפשר לזהות האם הבניין מסוכן? מהנדס העיר ארז טל 

מהו מבנה מסוכן? על מי חלה האחריות לתחזק את הבניין? איך אפשר למנוע את הסכנה? על שאלות אלה ואחרות, יוצא השבוע מינהל ההנדסה להשיב 

מהנדס העיר ארז טל 

מנהל ההנדסה בעיריית נתניה החל השבוע ברענון ההנחיות לציבור, הנוגעות למבנים מסוכנים ולדרכי הפעולה בנושא.
בדפי מידע שהועלו באתר האינטרנט העירוני מוגדר מהו מבנה מסוכן וכיצד פועלת העירייה בנושא, בהתאם לסמכויותיה.
על פי חוק העזר העירוני, מבנה מסוכן הוא מבנה שמהנדס מטעם העירייה בדק ומצא כי הבניין מהווה סכנה למחזיקים בו או לציבור. בתוך כך ולאור הסכנה, נוקטת העירייה במספר צעדים לרבות הריסת מבנים מסוכנים, קידום התחדשו עירונית בבניינים שנבנו עד לסוף שנות ה – 70 וכן קידום וסיוע שיפוצי חזיתות.
יצויין כי על פי החוק, על בעלי דירות שקיבלו הודעה על מבנה מסוכן למלא אחר המפורטות בהודעה ובמידה ולא יעשו כן, באפשרות העירייה לבצע את העבודות הנחוצות להסרת המסוכנות ולגבות מבעלי הדירות את עלות הביצוע.