גן פעמונית גן פעמונית בנתניה הוכר כגן ירוק גן פעמונית

וועדת ההסמכה של משרד החינוך ומשרד להגנת הסביבה קבעה פה אחד כי גן פעמונית ראוי להיות גן ירוק

גן פעמונית  

וועדת ההסמכה של משרד החינוך התכנסה בהשתתפות מדריכה מחוזית לגיל הרך – מאירה רשף, גתית ורסנו -מפקחת חינוך קדם יסודי – משרד החינוך, שרית לוי גרוסו – ס/מנהלת אגף חינוך וקהילה המשרד להגנת הסביבה, זרתהון דמוזה – רכזת חינוך וקהילה – המשרד להגנת הסביבה, וכן מרינה אלישע – מנהלת מח' חינוך סביבתי בעיריית נתניה.

אוסנת חוכימה גננת גן "פעמונית" בקרית השרון, הציגה בפני הוועדה את העשייה החינוכית/סביבתית על פי הקריטריונים הדרושים להסמכה: תוכנית לימודים, נראות בגן, צמצום משאבים, פרויקט קהילתי.
למרות השנה המאתגרת, שבה גנ"י בחלק מהזמן עבדו בזום או בקפסולות, העשייה הייתה רבה עד מעוררת התפעלות.
הוקמה גינה אקולוגית בחצר הגן, נעשתה שתילת צמחים מושכי חרקים וציפורים, כולל חקר ומעקב אחר תהליכים, שינויים בהרגלי תרבות הצריכה כגון: מעבר לשימוש בכלים רב פעמיים, עבודות בשימוש חוזר, הפרדת פסולת ואיסוף בקבוקים לפקדון, לימוד המגוון הביולוגי תוך היכרות עם הטבע המקומי, למידה חוץ גנית, סיורים וטיולים, יצירת מגדירים ועוד...
חשוב לציין, כי קהילת ההורים הייתה חלק בלתי נפרד מתהליך ההסמכה והם הביעו סיפוק רב מהידע שגילו הילדים בנושאי סביבה, מגוון ביולוגי ופסולת.

מרינה אלישע - מנהלת מח' חינוך סביבתי, מציינת כי הגננת אוסנת חוכימה מבצעת את הפעילות מתוך אמונה שלמה ביחסי הגומלין של האדם עם סביבתו והשפעת האדם על הטבע.

בנתניה 40 גני ילדים ירוקים מתוכם 5 גני ילדים ירוק מתמיד