הדגל הכחול איכות "הדגל הכחול" הוענק לשמונת חופי רחצה בנתניה הדגל הכחול

חופי נתניה שוב קיבלו את תו איכות "הדגל הכחול" - תו איכות בינלאומי לחופי רחצה 

הדגל הכחול הוענק לנתניה 

הוועדה הבינלאומית של תכנית "הדגל הכחול" הודיעה לעיריית נתניה על הענקת תו "הדגל הכחול" לשנת 2021 לחופי נתניה: צ'אנז, העונות, אמפי, הרצל, סירונית צפון ודרום, לגון ופולג.

ההחלטה התקבלה לאחר דיוני הוועדה הבינלאומית וחבר השופטים מטעם ארגון FEE שדנו בבקשות להענקת הדגל הכחול לרבות בקשותיה של עמותת אקו-אושן-מפעילת התכנית, להענקת תו "הדגל הכחול" לחופים ומרינות בישראל.

עמותת אקו-אושן בירכה את הנהלת העיר, מנהל התפעול ומינהלת החופים על ההישגים ועל ניהול ראוי לשבח של החופים לאורך כל השנה לרבות בזמן משבר זיהום הזפת.

תכנית "הדגל הכחול", Blue Flag, היא תכנית בינלאומית לסביבה החופית שהוכרזה על ידי ארגון התיירות העולמי WTO כתכנית מתחום המיתוג הירוק Eco label המובילה בעולם.
מטרת הדגל הכחול היא לעורר מודעות סביבתית בקרב המשתמשים בחופי הים, הקהילות סביב החופים ומנהלי החופים וכן לעודד ניהול סביבתי נכון, שיתוף בעלי עניין, בין היתר משרדי הממשלה השונים, הרשויות המקומיות והתושבים.